Hoppa till innehållet

Engångsplastdirektivet gör insamling av plastfiskeredskap obligatorisk i Finland – Skärgårdshavets pilotinsamlingar lägger grunden för ett återvinningsnätverk

I Finland finns det ännu inte något återvinningsnätverk för fiskeredskap eller några insamlingsställen för dem utan de sorteras i blandavfall. I sommar organiserar Håll Skärgården Ren rf en pilotinsamling av fritidsfisknät i Skärgårdshavet som en del av det EU-finansierade Re:Fish-projektet. Föreningen presenterar sin verksamhet och projektnyheter på Vene 24 Båt-mässan 9-18.2.2024.

I samband med fritidsfiske finns det alltid en viss risk för att fiskeredskap försvinner. I synnerhet för nybörjarfiskare kan det att draget fastnar i bottnen vara en bekant situation som ibland slutar med att draget och en del av fiskelinan försvinner till djupet. När man fiskar med nät finns det en fara för att nätet försvinner i den hårda sjögången i samband med en storm eller att fiskaren överraskas av islossningen så att nät blir kvar i vattnet efter vintern.

Nu vill man minska och förhindra mängden skräp från fritidsfiske. I sommar genomför Håll Skärgården Ren rf en pilotinsamling av fritidsfiskenät som tagits ur bruk i Skärgårdshavet som en del av projektet Re:Fish. Med hjälp av pilotinsamlingarna läggs grunden för ett återvinningsnätverk för fritidsfiskeredskap. Projektet svarar således mot det behov som EU-direktivet om engångsplast ger upphov till. Enligt direktivet ska producenter av fiskeutrustning gjort av plast organisera avfallshantering för det utrustning som de släpper ut dem på marknaden före utgången av 2024.

– Till exempel stugbor och fritidsfiskare kan lämna sina rena fiskenät som tagits ur bruk till insamlingskärlen vid några av våra Sälle-servicestationer. En del av de insamlade näten kommer att analyseras för att man ska kunna utreda möjligheterna att återvinna och återanvända materialen, berättar projektchef Jutta Vuolamo från Håll Skärgården Ren rf.

Re:Fish finansieras av Europeiska unionen som ett Interreg Central Baltic-projekt och det koordineras av stiftelsen Håll Sverige Rent. I Finland deltar Finlands miljöcentral (Syke) och Håll Skärgården Ren rf i projektet.

Tips från forskare om medborgarobservationer på båtmässans Östersjön-dag

Fiskeredskap som lämnas i naturen skadar djur och förorenar vattendrag med mikroplaster och andra skadliga ämnen. Förutom pilotinsamlingar vill Re:Fish hjälpa människor att förstå de problem som förlorade fiskeredskap orsakar. Forskare från Syke och Håll Skärgården Ren rf kommer att finnas på föreningens avdelning 7h100 fredagen den 16.2 på båtmässans Östersjön-dag.

– Vi är med på mässan för att berätta att alla som rör sig på våra vatten och stränder kan hjälpa Östersjön. Om du hittar och samlar in skräp från fritidsfiske på stränderna, rapportera det till oss med Snygg Beach-applikationen. Förlorade och upphittade fiskeredskap kan du anmäla till Syke, tipsar Vuolamo.

Att rösta om färgen på medlemmarnas klistermärke är en succé på mässan

På 55 år har Håll Skärgården Ren rf vuxit från att vara några skärgårdsbor som ägnar sig åt frivilligarbete mot nedskräpning till att bli en nationell expertorganisation och viktig aktör när det gäller Östersjöns och insjöarnas välmående. Förutom Re:Fish-projektet står i år bland annat inköpet av ett nytt servicefartyg i Bottniska viken och omröstningen om årets Sälle-medlemsdekal på dagordningen i föreningens Vene 24 Båt-avdelning.

– Omröstningen om medlemsdekalens färg är en enorm hit i vår avdelning år efter år, vilket är ett starkt tecken på våra medlemmars engagemang. Nu behöver vi ett liknande engagemang på Bottniska viken där vi behöver ett helt nytt servicefartyg. Det är en stor utmaning för föreningen, berättar medelanskaffninfschef Anne Ala-Pöllänen från Håll Skärgården Ren rf.