Hoppa till innehållet

Underdimensionerade avloppsvattensystem belastar Östersjön ­­– kolla videon för att se hur vi hittar lösningar på problemet

Håll Skärgården Ren rf är med i ett internationellt projekt NURSECOAST-II för att hitta nya lösningar för att minska näringsbelastningen i Östersjön.

Vårt gemensamma Östersjö lider av många problem, såsom mikroplaster, överfiske och övergödning – och till och med av den ökade belastningen som följd av turism.

Sommarsäsongen hämtar med sig upp till 20 gånger fler besökare till Östersjöns kustområden än under vintern. Den ökade belastningen till följd av turism har dock inte beaktats i avloppsvattenlösningarna i Östersjöns kustområde. Under högsäsongen bildas det mera avloppsvatten än vad de lokala avloppsreningsverken kan hantera, vilket orsakar obehagliga lukter och läckage av övergödande näringsämnen till den ömtåliga Östersjön.

Projektet NURSECOAST-II söker lösningar på säsongsfluktuationer

Håll Skärgården Ren rf är med i det internationella projektet NURSECOAST-II, vars syfte är att minska den turismrelaterade näringsbelastningen i vattnet längs Östersjökusten. Tillsammans med 16 projektpartner letar vi efter säsongsbaserade avloppsvattentekniker för att hantera de problem som orsakas av säsongsfluktuationer.

Under projektet testas olika lösningar såsom nano bubblor för att behandla avloppsvatten mera effektivt och därmed minska utsläppen av näringsämnen i Östersjön. Resultaten och erfarenheterna från piloterna kan utnyttjas på andra områden med liknande utmaningar.

Projektet NURSECOAST-II finansieras genom programmet “Interreg Baltic Sea Region 2021–2027” och delfinansieras av Europeiska unionen. Projektet koordineras av The Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences i Polen. Finländska projektpartner är Naturresursinstitutet, Finlands miljöinstitut Sykli, Ingå kommun och Håll Skärgården Ren rf.