Hoppa till innehållet

Vi får möjlighet att förbättra sugtömningsnätverket i Skärgårdshavet och på Saimen

Finansutskottet har i sin budgetproposition beviljat Håll Skärgården Ren rf sammanlagt 235 000 euro för att förbättra nätverket av sugtömningsanläggningar i Skärgårdshavet och på Saimen.

Vi har ett ständigt behov av att förnya sugtömningsanläggningarna för båtarnas toalettavfall i synnerhet i Skärgårdshavet och på Saimen, som är områden med ett livligt båtliv. Ett täckande och driftssäkert nätverk av sugtömningsanläggningar är viktigt för att båtfararna ska kunna agera ansvarsfullt till sjöss och tömma sitt toalettavloppsvatten där det hör hemma.

– På senare tid har det talats mycket om att utveckla i synnerhet Skärgårdshavet och Saimen och göra dem till mer attraktiva turistmål. Också HSR rf har som vision att var och en ska kunna koppla av i våra unika vattenmiljöer, men vi vill också påminna om att människor bör ha möjlighet att agera på ett sätt som belastar miljön så lite som möjligt. Därför är det att yttersta vikt att ge resurser till sådana tjänster som bland annat förhindrar övergödning. Vi tackar i synnerhet Timo Heinonen, Sari Sarkomaa, Saara-Sofia Sirén samt andra riksdagsledamöter som drivit frågan, säger HSR rf:s verksamhetsledare Aija Kaski

Vi upprätthåller totalt cirka 30 sugtömningsanläggningar avsedda för båtfararnas toalettavfall. Man känner igen dem på föreningens välbekanta Sälle-logo och de finns alla utmärkta på Sälle-kartan, roopekartta.fi.

I år samlade vi in sammanlagt 155 kubik av båtfararnas toalettavloppsvatten från sugtömningsstationerna. Det toalettavloppsvatten vi samlade in skonade vattnen från uppskattningsvis 77 500 kg alger angett i våtvikt som bidrar till övergödningen. I och med detta understöd kommer vi att förnya två sugtömningsanläggningar som tas ur bruk i Skärgårdshavet och placera ut ytterligare två nya anläggningar på Saimen.

– Ett problem med anläggningarna är att de lätt går sönder, vilket ofta beror på pumptekniken och det faktum att de är i hård användning. Vi blir ständigt tvungna att byta ut våra äldsta anläggningar. Samtidigt försöker vi också hitta lösningar för att förlänga stationernas livslängd, öka insamlingskapaciteten och trygga driftssäkerheten och den allmänna säkerheten. Våra nya stationer av bryggmodell är ett bra exempel på detta, berättar Kaski.