Hoppa till innehållet

Vintervila för Roope-servicefartygen

Man vet att vintern är här när Håll Skärgården Ren rf:s alla servicefartyg har tagits upp för vintervila och besättningen får sin välförtjänta ledighet. Säsongen ombord på servicefartygen har varit traditionell och effektiv. Vilket rekord uppnådde vi på Skärgårdshavet? Och vilket tråkigt fenomen blev vanligare i insjöarnas utfärdshamnar?

För M/S Roopetars del avslutades den första underhållssäsongen på Päijänne i början av oktober. Sist ute var Skärgårdshavets M/S Roope, vars däck redan var snötäckt när den togs upp för vintervila i slutet av november. Senast i maj nästa år inleds arbetet igen i alla verksamhetsområden.

Också i år har vi haft hand om cirka 200 Sälle-stationer i våra verksamhetsområden i Skärgårdshavet, Bottniska viken, Saimen, Päijänne, Birkaland och Östra Finska viken. Vi har transporterat bort väldiga mängder brännbart avfall, metall och glas från Sälle-stationerna. Dessutom har besättningarna burit ved till brasplatserna, reparerat bryggor och underhållit de torrtoaletter, diskplatser och bastur som står till båtfararnas förfogande.

Från båtarnas sugtömningsstationer samlade vi i år in sammanlagt 55 kubik toalettavloppsvatten. Det motsvarar alltså 155 000 enliters mjölkburkar, som skulle fylla upp cirka 75 parkeringsrutor! Det toalettavloppsvatten vi samlade in skonade Östersjön från uppskattningsvis 77 500 kg alger (våtvikt) som bidrar till övergödningen.

Förutom vår energiska och yrkesskickliga besättning vill vi tacka er för de gångna året: alla våra medlemmar som agerat ansvarsfullt och stött vårt arbete, underhållspersonerna ute på öarna och alla våra samarbetspartner som hjälper oss att ta hand om Östersjön och våra unika insjöar.

Utmaningar och rekord till havs

Katriina Murto, som är distriktschef för Skärgårdshavet, Bottniska viken, Birkaland och Östra Finska viken, gläder sig över att säsongen har avlöpt väl i de olika områdena, trots Bottniska vikens fartygsutmaningar.

– Det jag i första hand minns från säsongen är de välfungerande sugtömningsstationerna, det fortsatt aktiva samarbetet med de lokala båtklubbarna och andra aktörer i Birkaland samt den lyckade insamlingen av skrotbåtar i Skärgårdshavet, sammanfattar Murto.

I Skärgårdshavets båtinsamling som ordnades tillsammans med Sydvästra Finlands Avfallsservice plockade vi upp mer än 40 uttjänta båtar och förde dem till återvinning. De förstör nu inte längre miljön. Under de årligen återkommande separata skrotinsamlingarna i Bottniska viken och Skärgårdshavet, som vi ordnar tillsammans med lokala avfallshanteringsbolag, fick vi bort totalt 97 000 kilo skrot och farligt avfall från skärgården. Den här mängden inkluderade även ett rekord i Skärgårdshavets skrotinsamlingshistoria: vi fick in hela nio stycken skrotbilar.

– Till besättningen i Bottniska viken riktar vi ett extra varmt tack för deras tålamod, eftersom man i området ännu kämpade på med tillfälligt, inhyrt materiel i underhållsarbetet. Trots dessa utmaningar gjorde besättningen sitt bästa för att sköta underhållet vid Sälle-stationerna och renoverade bland annat den populära medlemsbastun på Lars Björkasskär, berättar Murto.

Ökad vedförbrukning i insjöarnas utfärdshamnar

Eeva Taimisto, som är distriktschef för Saimen och Päijänne, berättar att underhållssäsongen har avlöpt väl med besättningens, underhållsmännens och samarbetspartnernas förenade krafter. Jämfört med de föregående två coronasomrarna har trafiken i området varit mindre, men tiden som tillbringades i utfärdshamnarna verkar ha ökat.

– Den minskade trafiken i området beror säkert också på bränslepriserna. Det verkade som om man stannade längre tid i utfärdshamnarna i och med att man körde mindre. Det här syntes i en ökad förbrukning av brasved. Tyvärr fick vi också allt fler meddelanden om att folk burit iväg veden från hamnarna till sina egna båtar och det här är helt otillåtet. Men på det hela taget lämnade den gångna säsongen på Saimen och Päijänne en bra känsla av att vi gör vårt bästa med gott humör och att besökarna trivs i utfärdshamnarna, berättar Taimisto.