Hoppa till innehållet

Under ytan

För många av er läsare är det som behandlas i tidningen Sälle sådant som är gammalt och bekant. Så även för mig som är seglare och medlem i Håll Skärgården Ren rf. Men eftersom jag under våren började som föreningens nya chef för medelanskaffning ser jag nu saken ur ett nytt perspektiv.

Att få lära sig något nytt är ett privilegium och något som jag verkligen fått njuta av. Det miljöarbete som vi gör inom HSR rf har gång på gång överraskat mig. Jag trodde att jag var någotsånär miljömedveten, men ändå var det här att skräpet från gatubrunnar, dvs. dagvattenbrunnar, kan hamna ofiltrerat direkt ut i vattnen något som helt hade gått mig förbi! Vår kampanj Magknip av plast har igen en gång lärt invånarna i femton städer något synnerligen relevant om hur skräpet färdas.

Kampanjen fick mig att komma till insikt om att nedskräpningen av vattendragen verkligen inte är något som bara angår dem som använder vattnen och i synnerhet att de inte ensamma är skyldiga till nedskräpningen. Också i fråga om dagvattenbrunnarna kan man använda sig av begreppet avrinningsområde, en term som blivit bekant i samband med övergödningen av Östersjön. Skräp kan åka långt med vinden och regnvattnet innan det hamnar i en gatubrunn. Flera städer i inlandet kunde kallas kuststäder även om de inte har en enda meter strandlinje. Avloppsnätet kan transportera skräp långa vägar.

”Det miljöarbete som vi gör inom HSR rf har gång på gång överraskat mig.”

– Anne Ala-Pöllänen, chef för medelanskaffning

Nu kanske du som läsare tänker att vi inom HSR rf borde utvidga vår informationsverksamhet så att vi också når andra än skärgårds- och vattenvänner. Men bara lugn, det här görs redan! En annan av våra verksamhetsformer som är mig särskilt kär är programmet Snygg Beach, som fyller 10 år i år. Genom det sprids kunskapen om nedskräpningen av vattnen på det allra bästa sättet – genom konkreta handlingar. Många kompisgäng och arbetsgemenskaper har tillbringat oförglömliga stunder ute i friska luften när man städat stränder och samtidigt samlat in värdefulla data om skräpet. Ännu kan man vara med!

I och med Snygg Beach har jag själv fått bevittna vår miljöfostran när den är som bäst, i form av fadderskolorna. Det är rentav rörande att se hur de små och lite större eleverna skuttar runt efter skräp. Alltid är inte entusiasmen på topp till en början, men det är som när man plockar svamp att när man väl hittat den första… Jag tror fullt och fast att det bästa sättet att få bukt med nedskräpningen är att få de unga att komma till insikt.

Det är en glädje att få vara med och att driva de här och många andra projekt. HSR rf är en välskött förening som har en stabil grund – men som likväl står inför stora utmaningar. Vår verksamhet bygger till stor del på donerade medel och förstås på de viktiga medlemsavgifterna. För att vi ska kunna sprida budskapet om rena vatten vidare och till exempel utvidga vår fadderskoleverksamhet att omfatta hela Finland behöver vi donatorer. Jag hoppas du är en av dem!

Skribenten

Varainhankintapäällikkö

Anne Ala-Pöllänen

040 189 6406 anne.ala-pollanen@pssry.fi