Hoppa till innehållet

Snyggt pyssel

Sök omkring dig

Rör dig fritt i näromgivningen under en viss tid. Leta i omgivningen och försök hitta t.ex:

Undersök fynden. Om du arbetar i en grupp får alla presentera sitt eget fynd för de andra. Klassificera de upphittade sakerna utgående från om de tillhör den icke-levande eller den levande naturen. Vad blir över? Hur har dessa saker hamnat i naturen? Hur vet man att de inte hör hemma där? Vad borde man göra med dem?

Uppgiften är ett utdrag ur HSR rf:s materialpaket för Snygg Beach-fadderskolorna. Uppgifterna och lekarna anknyter till miljöfostran och fokuserar särskilt på nedskräpningen av vattnen. De lämpar sig som stöd för undervisningen t.ex. före eller efter ett Snygg Beach-talko. Uppgifterna har utformats så att de passar för elever i olika åldrar, t.ex. i skol- och hobbygrupper, men de lämpar sig också bra för genomgång hemma, tillsammans med familjen, eller för vem som helst som vill lära sig och observera något nytt om naturen på ett roligt vis.

Läs mer om Snygg Beach-fadderskolprogrammet: