Hoppa till innehållet

Skrotbilar en hit I skärgårdens skrotinsamling

I år ordnades HSR rf:s efterlängtade skrotinsamlingar tillsammans med lokala samarbetspartner i Åbolands och Vasa skärgård. I Skärgårdshavet plockade man upp ett rekordstort antal skrotbilar.

Bild: Jouni Kelkka

Under den skrotinsamling som Sydvästra Finlands Avfallsservice och HSR rf ordnade i Nådendals och Pargas skärgård i början av juli transporterade M/S Roope bort nästan 54 000 kg skrot och avfall. Trots det besvärliga vädret under insamlingsveckan och ett fel i M/S Roopes lyftkran ökade mängden med mer än 19 procent jämfört med förra årets insamling. Metallavfallets andel uppgick till cirka 36 000 kg. Hela nio stycken skrotbilar fördes till insamlingen, vilket är rekord under insamlingens hela historia. Det farliga avfallets andel av totalvikten var circa 2 330 kg och ackumulatorerna uppgick till 1 100 kg. Vi tog emot knappa 600 kg bygg- och städskräp i storsäckar samt 5 160 kg el- och elektronikskräp.

– Insamlingen gör det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt få bort skrymmande avfall ur skärgården. Exempelvis småmetall passar bra i de insamlingskärl som finns vid skärgårdens ekopunkter och som töms varje vecka, men där kan man inte sätta sådana stora metallföremål som inte hör dit, såsom grillar och gräsklippare, för då blir behållarna snabbt fulla, säger HSR rf:s distriktschef för Skärgårdshavet Katriina Murto.

Insamlingsrutten varierar årligen. Nästa år är insamlingen koncentrerad till Kimitoöns skärgård och de östra delarna av Pargas skärgård. Önskemål om mer specifika platser kan skickas per e-post till adressen kundtjanst@lsjh.fi ända fram till slutet av februari.

Under höstens lopp kommer Sydvästra Finlands Avfallsservice och HSR dessutom att samla in cirka 40 uttjänta båtar under en gemensam båtinsamling. I Vasa skärgård genomfördes den traditionella skrotinsamlingen i samarbete med Stormossen. Insamlingen nådde inte alldeles upp till förra årets rekordpott om 50 000 kg, då det insamlade skrotet och avfallet i år uppgick till totalt cirka 43 000 kg. Dessutom samlade vi in cirka 800 kg farligt avfall, cirka 600 kg el- och elektronikskrot, cirka 200 kg planglas, cirka 340 kg brännbart avfall och 41 000 kg metall.