Hoppa till innehållet

Sameuropeiskt arbete mot nedskräpning

Clean Europe Network är ett nätverk som precis som namnet antyder strävar efter ett skräpfritt Europa. Det ambitiösa målet är ett skräpfritt Europa 2030. HSR rf:s verkställande direktör Aija Kaski valdes in i nätverkets styrelse.

I nätverket Clean Europe Network medverkar nästan alla de största organisationerna som arbetar mot nedskräpning i Europa, 12 av EU:s medlemsländer samt Norge och Schweiz. Tillsammans har nätverket potential att påverka mer än hälften av medborgarna inom EU-området. Ambitionen är att dela med sig av erfarenheter, kunskap och bästa praxis.

I juni valdes HSR rf:s verksamhetsledare Aija Kaski in i styrelsen för organisationen Clean Europe Network vid ett möte som hölls vid Europaparlamentet i Bryssel.

– Det här är en stor ära för Håll Skärgården Ren rf och jag upplever att vi har mycket både att ge och att lära oss. Det är fint att få vara med i diskussioner där man funderar över metoder som på riktigt är effektiva för att minska nedskräpningen, berättar Kaski.

Kaski är särskilt stolt över nätverkets gemensamma, heltäckande strategi för att förhindra nedskräpning, som snart kommer att finnas på finska på vår webbplats. Med hjälp av strategin vill nätverket samla alla relevanta intressentgrupper, från myndigheter till företag och från allmänheten till organisationer, för att vi på bästa sätt ska kunna dela ansvaret för att förhindra nedskräpningen.

– I strategin har vi samlat vårt gemensamma kunnande och jag hoppas att det kommer i flitig användning, sammanfattar Kaski.

Skribenten

Kommunikationschef

Veera Säilä

040 455 2798 veera.saila@pssry.fi