Hoppa till innehållet

Roska-Roope är med och följer upp mikroplastläget i haven

HSR rf har redan under flera års tid ansvarat för insamlingen av material för Finlands nationella strandskräpuppföljning. Nu testades det om HSR rf kan utöver strandskräpmonitoreringen samla in prover för uppfölningen av mikroskräp sin skräpinsamlingsbåt Roska-Roope.

Skribenten

Skribenten Outi Setälä är ledande forskare på Finlands miljöcentral (Syke).

Finlands miljöcentral och HSR rf samlade under midsommarveckan in mikroskräpprover längs Finlands västkust som en del av den nationella uppföljningen av mikroskräp. Finlands miljöcentral har under tidigare år samlat in mikroskräpprover från det öppna havet under forsknings-fartyget Arandas uppföljningsturer och nu är avsikten att utvidga insamlingen av uppföljningsprover även till kustområdena. Finlands miljöcentral har i sina forsknings-projekt redan under flera års tid utvecklat metoder för att samla in och behandla prover, men några egentliga uppföljningsprover har hittills inte samlats in längs kusten.

För uppföljningen av mikroskräp ska det tas prover både av ytvattnet och av havsbottnens sediment. I fråga om provtagningen, hanteringen av proverna och analysen av dem har en arbetsgrupp med experter på marin nedskräpning vid Skyddskommissionen för Östersjön (HELCOM) tagit fram gemensamma anvisningar för alla länder kring Östersjön. Målet med ibruktagandet av gemensamma tillvägagångssätt är att när alla stater använder sig av gemensamt överenskomna metoder så kan man få jämförbart material om förekomsten av mikroplaster inom hela Östersjöområdet.

Anni Jylhä-Vuorio och Anna Kangas från Finlands miljöcentral tar prover ombord på Roska-Roope. Eeli Heinä kör. Bild: Jussi Mulo

Manta-håv till hjälp i provtagningen

Ytvattenproverna samlas in med hjälp av en flytande s.k. Manta-håv som släpas efter en båt eller ett forskningsfartyg i en hastighet av 1,5–2 knop. Sedimentproverna samlas in med en bottenhämtare. I det första skedet fryses proverna och de behandlas senare i Finlands havslaboratorium i Helsingfors. Beroende på typen av prov kan hanteringen ta allt från några dagar till upptill två veckor. Under den här tiden har allt organiskt material, såsom insekter, djurplankton och växtdelar, försvunnit ur materialet till följd av olika kemiska och enzymatiska behandlingar. Slutligen analyseras de behandlade proverna först med fluorescensmikroskop och utvalda partiklar granskas noggrannare spektroskopiskt för att man ska kunna fastställa tillverkningsmaterialet.

I juni samlade vi in de första uppföljningsproven längs kusten med HSR rf:s skräpinsamlingsbåt Roska-Roope. Besättningen på Roska-Roope och forskare från Finlands miljöcentral tog prover bland annat utanför Åbo, Raumo, Vasa och Uleåborg. Provtagningen med fartyget avlöpte väldigt bra – det kändes som om det var gjort för att dra en ythåv. Alla prover har sänts till Finlands miljöcentrals havslaboratorium, där den kemiska behandlingen av håvproverna redan har inletts. Sedimentproverna frystorkas som bäst och de kommer att behandlas efter vattenproverna. Det verkar som om det tar ett tag innan dessa håvprover som innehåller alger och andra växtmaterial är klara för analys, så vi kan inte vänta oss några resultat förrän i slutet av året.