Hoppa till innehållet

Målet är att få bort förrymda fiskeredskap ur naturen

Håll Skärgården Ren rf och Finlands Miljöcentral (Syke) är med i det nya Re:Fish-projektet, vars syfte är att minska mängden skräp från fritidsfiske och förhindra nedskräpning.

Vapaa-ajan kalastusverkkojen katoamisesta ei tarvitse ilmoittaa mihinkään, eikä mikään taho ole vastuussa niiden poistamisesta vesistöistä. Kuva: PSS ry

Båten glider fram över den spegelblanka sjön, stannar slutligen vid uddens spets och man börjar med vant handlag lägga ut nät ur en så. Snart vittjas näten och fångsten hamnar på fiskarens matbord.

Fritidsfisket har sina rötter långt tillbaka i historien, då fisket var en livsviktig näring. Det som nuförtiden lockar entusiaster är bland annat möjligheten att röra sig i naturen och människornas ökade intresse av att vara självförsörjande och äta närproducerad mat. I samband med fritidsfiske finns det alltid en viss risk för att fiskeredskap försvinner. I synnerhet för nybörjarfiskare kan det att draget fastnar i bottnen vara en bekant situation som ibland slutar med att draget och en del av fiskelinan försvinner i djupen. När man fiskar med nät finns det en fara för att nätet försvinner i den hårda sjögången i samband med en storm eller att fiskaren överraskas av islossningen så att nät blir kvar i vattnet efter vintern.

Nu vill man minska och förhindra mängden skräp från fritidsfiske. Inom projektet Re:Fish, som inleddes i mars 2023, avlägsnas så kallade spöknät, dvs. övergivna fiskenät som lämnats kvar i vattnet, från Östersjöns kustområden. Projektet är samtidigt ett pilotprojekt för insamling av fiskenät som tagits ur bruk.

Spöknät är ett problem för människan och miljön

Spöknät kallar man sådana fisknät som av en eller annan orsak har försvunnit ner i djupen och som inte längre används av fiskaren. Fiskeredskap som försvunnit till sjöss är ett problem för miljön och störande för både fiskare och andra som tycker om att tillbringa orsakar vid vattnen. Spöknät utgör en risk för intrassling och ursakar även nedskräpning, eftersom materialen som används i dem sönder-delas till plastksräp i vattnet till följd av mekanisk friktion och solstrålning.

– Delar i fiskeredskapen kan också släppa ifrån sig skadliga ämnen i vattnet, såsom bly. Även om bly inte längre används vid tillverkningen av nya fiskeredskap är det många som använder gamla redskap där vissa delar är av bly, berättar HSR rf:s projektchef Jutta Vuolamo.

Under det treåriga Re:Fish-projektet draggar man och dyker vid Östersjöns kuster för att avlägsna spöknät och andra fiskeredskap som härstammar från fritidsfiske. Syke och HSR rf samlar in spöknät från Finska vikens och Bottenhavets kuster samt i Skärgårdshavet.

– Vi vill fokusera insamlingarna till de områden där sannolikheten för att hitta spöknät är allra störst. Därför kartlägger vi alla nuvarande och tidigare områden dit fritidsfisket koncentrerat sig, till exempel genom att intervjua fiskare, aktörer som arbetar med fiske och andra som rör sig till sjöss, berättar Pekka Kotilainen, som är äldre forskare vid Finlands miljöcentral.

Fiskeskräp som hittats i samband med strandskräpsuppföljningar i Raumo 2022. Bild: Jutta Vuolamo

Insamling av fisknät testas vid Sälle-stationerna sommaren 2024

Medan Re:Fish-projektet pågår genomförs ett pilotförsök med att samla in fiskenät från fritidstiske som tagits ur bruk i samband med HSR rf:s Sälle-stationer. Till exempel sportfiskare och stugbor kan utnyttja tjänsten och föra sina uttjänta men rena nät till insamlingarna. Separata insamlingskampanjer ordnas sommaren 2024. Tidpunkterna för dessa meddelas senare.

– Med hjälp av insamlingarna vill man både minska och förebygga skräpmängden. En del av de insamlade näten kommer att analyseras för att man ska kunna utreda möjligheterna att återvinna och återanvända materialen, berättar Vuolamo.

Återvinningen av fiskeredskap som tagits ur bruk ännu i startgroparna. Till exempel i Finland finns det inget återvinningsnätverk eller några insamlingsställen för dem, utan fiskenät sorteras i blandavfall. Med hjälp av pilotinsamlingarna läggs grunden för ett återvinningsnätverk för fritidsfiskeredskap för producenter, återförsäljare, användare och återvinningsaktörer. Projektet svarar således mot ett behov som EU-direktivet om engångsplast gett upphov till.

– Gamla och trasiga nät förvaras ofta utomhus och med tiden bryts de sönder och mikroplaster hamnar i marken. I och med engångsplastdirektivet utvidgas producentansvaret till att gälla fiskeredskap som innehåller plast. Producenter av fiskeredskap bör således i fortsättningen ordna avfallshantering för de fiskeredskap man producerat och som innehåller plast, varvid deras återvinningsbarhet förbättras, fortsätter Vuolamo.

Anmäl in om du hittar fiskerelaterat skräp och fångstredskap

Utöver konkreta åtgärder för att minska nedskräpningen vill projektet Re:Fish öka allmänhetens kunskap om spöknät. I projektet samlar man in information om eventuella platser där det finns särskilt många försvunna fiskeredskap på basis av medborgarobservationer. Om du hittar fiskerelaterat skräp på stränderna kan du rapportera dem in till HSR rf med hjälp av Snygg Beach-appen(du flyttas till en annan tjänst). Upphit-tade och försvunna fiskeredskap kan anmälas till Finlands miljöcentral(du flyttas till en annan tjänst).

Re:Fish finansieras av Europeiska unionen som ett Interreg Central Baltic-projekt och det koordineras av stiftelsen Håll Sverige Rent(du flyttas till en annan tjänst). I Finland deltar Finlands miljöcentral och HSR rf i projektet och i Estland Estlands havsforskningsinstitut(du flyttas till en annan tjänst) vid Tartu universitet.

Skribenten

Kommunikationsexpert

Kiia Palo

040 189 8655 kiia.palo@pssry.fi

Kampanjen Magknip av plast | Miljöprojekt