Hoppa till innehållet

Välkomna och bekanta er med M/S Roope i Nådendal 10.10

Håll Skärgården Ren rf:s (HSR rf) fartyg M/S Roope, som sköter miljövårdsarbetet inom Skärgårdshavets verksamhetsområde, är på besök i Nådendal tisdagen den 10 oktober, i samband med det riksomfattande skärgårdsseminariet. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet är välkomna att stifta bekantskap med fartyget, som ligger vid Presidentens brygga i centrum av Nådendal kl. 14–17.

För många är Skärgårdshavet en plats för rekreation där man gör utfärder, åker båt och är på stugan. Ändå är det svårt att under långa semesterperioder röra sig på sjön och i naturen utan att lämna några spår. Håll Skärgården Ren rf:s vision har genom hela sin nästan 55-åriga verksamhetshistoria varit att var och en ska kunna njuta av och tillbringa sin fritid vid Finlands vatten på ett så miljövänligt sätt som möjligt – nu och i framtiden.

– Vi vill hålla den unika finländska skärgårdskulturen levande och skärgården marknadsförs också mycket till turister. Det här är något fint, och vi vid Håll Skärgården Ren rf jobbar för att var och en ska ha möjlighet att njuta av Finlands vackra vatten nu och i framtiden och i synnerhet för att människor ska agera rätt och hållbart till sjöss och på stränderna, berättar Katriina Murto, Håll Skärgården Ren rf:s distriktschef för Skärgårdshavet.  

Med hjälp av sina mångsidiga Sälle-tjänster gör föreningen det möjligt att röra sig till sjöss på ett hållbart sätt. HSR rf:s servicefartyg M/S Roope med besättning, som opererar i Skärgårdshavets verksamhetsområde, driver och underhåller nästan 40 Sälle-stationer i området. Dessa är avsedda för båt- och friluftsfolk och har sopstationer, torrtoaletter och på vissa ställen även diskplatser. I området finns också 10 flytande sugtömningsstationer för båtarnas toalettavfall, varifrån man hittills redan tömt mer än 100 kubik toalettavfall. I samarbete med Sydvästra Finlands Avfallsservice ordnar föreningen sommartid även separata insamlingar av skrot och uttjänta båtar.

– Det som var speciellt för den här säsongen var den stora mängden skrotbilar som dök upp i Skärgårdshavets skrotinsamling. Under den vecka insamlingen pågick lastade vi ombord hela 9 skrotbilar. Det har också igen anmälts in ett riktigt bra antal uttjänta båtar. Här i slutet av säsongen kommer vi vid sidan av det övriga underhållsarbetet att samla in cirka 40 båtar för återvinning, berättar M/S Roopes befälhavare Kari Lahtinen.