Hoppa till innehållet

WaterPlus-projektet ger rena stränder i S:t Michel

Håll Skärgården Ren rf genomförde strandstädningstalkon i S:t Michel med kranskommuner på uppdrag av Finlands miljöcentrals och Sydöstra Finlands Yrkeshögskolas (Xamk) gemensamma projekt WaterPlus.

Snygg Beach-talkon ordnades i maj i S:t Michel, Hirvensalmi, Kangasniemi, Rantasalmi och i Puumala. Som frivilliga talkodeltagare inbjöds föreningar, representanter för kommunerna, scouter och allmänheten. Medierna visade ett stort intresse för talkona, och i synnerhet skräpmängderna intresserade dem. Till exempel i S:t Michel samlade talkodeltagarna in en massa skräp på ett litet område: olika typer av plastskräp, cigarettfimpar, byggavfall och till och med en dammsugare hittades övergiven bland skräpet längs vägrenen.

I september ordnade vi tillsammans med de andra projektaktörerna ytterligare ett städjippo på två olika platser i S:t Michel. Vid skolan Kalevankankaan koulu ordnades ett Snygg Beach-skräptalko där 123 personer deltog. Från skolan deltog eleverna i årskurs tre och fyra: fem klasser och en specialklass. Under talkot städade man längs ån Pankajoki och närbelägna gator. Barnen fick välja ut det mest speciella skräpet som gruppen hittat och lägga fram det på ett bord som del av en skräputställning. En billykta utsågs till det mest speciella skräpet.

Ett annat höstligt städevenemang ordnades i S:t Michels hamn samma kväll. Det här evenemanget var öppet för alla och en grupp miljöteknologistuderande vid Xamk och en scoutgrupp infann sig. Dessutom dök det upp ett tiotal frivilliga talkodeltagare. Finlands miljöcentral presenterade sin vattentestryggsäck och allmänhetens observationer stod på agendan. HSR rf var på plats och presenterade sin verksamhet. Talkodeltagarna hade också möjlighet att få bekanta sig med HSR rf:s servicefartyg på Saimen, M/S Roope-Saimaa.

Det skräp som rapporterades in från dessa evenemang var till största delen plastskräp: 2 513 stycken. Dessutom samlade man in bl.a. 941 pappersskräp, 317 metallskräp och 1 931 cigarrettfimpar.

Mer information (på finska) om projektet WaterPlus hittar du på Sydöstra Finlands Yrkeshögskolas webbplats(du flyttas till en annan tjänst) och på Finlands miljöcentrals webbplats(du flyttas till en annan tjänst).