Hoppa till innehållet

Badposankorna hoppar i Aura å för att påminna oss om att åar kan leda skräp direkt ut i Östersjön

Östersjöns skräpbelastning ökar ständigt, såvida vi inte täpper till skräpets rutter ut i naturen. Med välgörenhetsevenemanget Posankka Race som ordnas den 17 september vill vi starta en diskussion om åarnas roll när det gäller att transportera skräp och samtidigt samla in medel för arbetet mot nedskräpningen av Östersjön. Finn ”Posankka-ryssjan” på Hansatorget 31.8.-16.9. och delta i lotteriet!

Största delen av det skräp som hittas på Östersjöns stränder är kopplat till engångskulturen. Skräpet tar sig ut i vattendragen antingen direkt från människans hand eller också till exempel med regn- och smältvatten via gatubrunnarna. Enligt Håll Skärgården Ren rf:s (HSR rf) undersökning (på finska) består det skräp som hamnar i gatubrunnarna av bland annat cigarettfimpar, plastomslag till matförpackningar, glasskärvor och tuggummi.

– Var och en av oss kan hjälpa Östersjön genom att se till att vi inte kastar skräp på marken. Gatubrunnar lämpar sig inte som soptunnor eftersom vattnet i allmänhet leds orenat direkt ut i närmaste vattendrag, till exempel Aura å, som för skräpet med sig vidare”, konstaterar HSR rf:s verksamhetsledare Aija Kaski.

Varje dag är en Östersjödag – det finns roliga sätt att hjälpa

Posankka Race är ett välgörenhetsjippo som ordnas under Åbodagen den 17 september kl. 14 och där 4 000 miniposankor tävlar på en inhägnad bana vid Biblioteksbron i Aura å. Med evenemanget vill man på ett konkret och spektakulärt sätt fästa uppmärksamheten vid nedskräpningen av Östersjön och starta en diskussion om att åar är en rutt för skräp att ta sig ut i Östersjön.

Man kan delta i Posankka Race genom att donera 10 euro för att adoptera en badposanka på adressen posankkarace.fi(du flyttas till en annan tjänst). Både privatpersoner och företag kan adoptera en badposanka eller varför inte en hel kull av dem? I år riktas donationsmedlen till HSR rf:s Snygg Beach-program som fyllt 10 år. Programmets mål är att bland annat städa upp åstränder, insjöstränder och Östersjöns stränder.

Hansakvarteret har utmanat alla företag som är medlemmar i Turku Center att delta i Posankka Race och adoptera badposankor. I taket ovanför Hansatorget kommer vi att få se något lite udda, nämligen en del av de små Posankorna kommer att få ett nytt hem i en ryssja, som hängs upp i taket ovanför Hansatorget. Ryssjan kommer att hänga där från Östersjödagen till Åbodagen.

– Vi är väldigt glada över att få vara med och stöda Posankka Race och få det synligt även i hjärtat av Åbo. Vi utmanar alla att adoptera Posankor och stöda Håll Skärgården Ren rf:s verksamhet för att samla in medel till det viktiga jobbet för vår Östersjö som mår så dåligt. Till Posankka-ryssjan hör även till ett lotteri där man kan gissa hur många Posankor som finns i ryssjan. Vinnarna får ett äventyr ombord på Roska-Roope i Aura å eller ett köpcentrumgåvokort till Hansakvarteret”, berättar Hansakvarterets marknadsföringschef Mirva Järvinen.

Posankka Race möjliggörs av Håll Skärgården Ren rf, Bokem, Åbo Stadscentrumförening  – Turku Center, Åbo stad, Egentliga Finlands räddningsverk, DB Schenker och konferencieren för evenemanget, influencer-författaren Mona Bling.

Närmare uppgifter:

Anne Ala-Pöllänen
Chef för medelanskaffning
Håll Skärgården Ren rf
040 189 6406
anne.ala-pollanen@pssry.fi