Hoppa till innehållet

Målet är att få bort förrymda fiskeredskap ur naturen

Syftet med projektet Re:Fish, som inleddes i mars 2023, är att minska mängden skräp från fritidsfiske och förhindra nedskräpning. Under det treåriga projektet avlägsnas så kallade spöknät, dvs. övergivna fiskenät som lämnats kvar i vattnet, från Östersjöns kustområden. Projektet är samtidigt ett pilotprojekt för insamling av fiskenät som tagits ur bruk.

Fiskeredskap som försvunnit till sjöss är ett problem för miljön och störande för både fiskare och andra som tycker om att tillbringa tid vid vattnen. Till exempel spöknät  utgör en risk för både fåglar, fiskar och däggdjur som kan trassla in sig i näten och skadas. Till följd av mekanisk friktion och solstrålning sönderdelas dessutom materialen som används i fiskeredskapen till plastskräp i vattnet och vissa delar av redskapen avger också skadliga ämnen.

Inom Re:Fish-projektet draggar man och dyker vid Östersjöns kuster för att avlägsna spöknät och andra fiskeredskap som härstammar från fritidsfiske. Finlands miljöcentral samlar in spöknät från Finska vikens och Bottenhavets kuster samt i Skärgårdshavet.

– Vi vill fokusera insamlingarna till de områden där sannolikheten för att hitta spöknät är allra störst. Därför kartlägger vi alla nuvarande och tidigare områden dit fritidsfisket koncentrerat sig, till exempel genom att intervjua fiskare, aktörer som arbetar med fiske och andra som rör sig till sjöss, berättar Pekka Kotilainen, som är äldre forskare vid Finlands miljöcentral.

Återvinningen av fiskeredskap är i allmänhet ännu i startgroparna. Det finns inget återvinningsnätverk eller några insamlingsställen för dem. Gamla och trasiga nät förvaras ofta utomhus och med tiden bryts de sönder och mikroplaster hamnar i marken. Medan projektet pågår genomförs ett pilotförsök med att samla in fiskenät som tagits ur bruk i samband med Håll Skärgården Ren rf:s (HSR rf) Sälle-stationer. Separata insamlingskampanjer ordnas också sommaren 2024. Tidpunkterna för dessa meddelas senare.

– Gamla nät som tagits ur bruk kommer att samlas in bland annat av fritidsfiskare och sommarstugegäster som har sådana i sina förråd. En del av de insamlade näten kommer att analyseras för att man ska kunna utreda möjligheterna att återvinna och återanvända materialen. På så sätt lägger vi grunden för ett återvinningsnätverk för fritidsfiskeredskap för producenter, återförsäljare, användare och återvinningsaktörer, berättar HSR rf:s projektchef Jutta Vuolamo.

Re:Fish finansieras av Europeiska unionen som ett treårigt Interreg Central Baltic-projekt och det koordineras av stiftelsen Håll Sverige Rent. I Finland deltar Finlands miljöcentral och HSR rf i projektet och i Estland Estlands havsforskningsinstitut vid Tartu universitet.

Re:Fish uppmanar allmänheten att anmäla om man hittat eller förlorat fiskredskap. Fiskerelaterat skräp som hittats på stränderna kan rapporteras in till Håll Skärgården Ren rf med hjälp av Snygg Beach-appen(du flyttas till en annan tjänst). Upphittade och försvunna fiskeredskap kan anmälas till Finlands miljöcentral via denna länk(du flyttas till en annan tjänst).

Närmare uppgifter:

Pekka Kotilainen
Äldre forskare
Finlands miljöcentral (Syke)
pekka.kotilainen@syke.fi
tfn + 358 295 251 317

Jutta Vuolamo
Projektchef
Håll Skärgården Ren rf
jutta.vuolamo@pssry.fi
tfn +358 40 458 9156