Hoppa till innehållet

Personalnyheter

Håll Skärgården Ren rf har under vårens lopp utökats med nya professionella medarbetare som ansvarar för medelanskaffning och företagssamarbete, projekt, fadderskoleverksamheten, kommunikationen samt verksamheten på Åland. Vi har sammanställt korta presentationer av alla nya medarbetare. Om du vill veta mer om våra anställda lönar det sig att följa artikelserien Lär känna en Sälle-medarbetare som publiceras i våra kanaler.

Anne Ala-Pöllänen tillträdde som vår nya medelanskaffningschef i mitten av april. Hon hjälper både företag och privatpersoner i alla frågor som gäller donationer och samarbete. Anne arbetar och bor i Helsingfors, men hon är född i Karleby och har bott i Jyväskylä under sin skoltid. Anne har gedigna kunskaper om sjöfartens historia och kultur. Hon har arbetat som forskare vid Finlands sjöhistoriska museum och som undervisande amanuens i sjöhistoria vid Helsingfors universitet. De senaste sex åren har Anne varit kontaktchef för Helsingfors universitets medelanskaffning. Också sin fritid tillbringar hon till sjöss, då hon tycker om att segla.

”Det här är en bra möjlighet att kombinera min sjöfartsexpertis med medelanskaffning. Jag ser med iver fram emot att få sätta mig in i samarbetet  med våra samarbetspartner och naturligtvis att få kontakt med nya samarbetspartner.”

Ellen Rancken är ny koordinator i Åbo för vårt fadderskoleprogram Snygg Beach. Hon började jobba i början av maj och till hennes uppgifter hör att marknadsföra fadderskoleprogrammet och hålla kontakten med fadderskolorna. Dessutom ansvarar hon för att utveckla programmets undervisningsmaterial. Till sin utbildning är Ellen miljö- och marinbiolog. Ellen har erfarenhet av arbete med miljörelaterade frågor vid Forststyrelsen och olika fältarbeten. Hon har också stor erfarenhet av att jobba med barn och unga, då hon har ordnat vetenskapsklubbar, födelsedagskalas och läger. Ellen är tvåspråkig, så hon kan utan problem handleda barn både på svenska och finska. 

”Jag uppskattar HSR rf:s arbete väldigt mycket och arbetet som fadderskolekoordinator lät som ett drömjobb för mig. Här får jag kombinera mina erfarenheter och mitt intresse för både miljöfrågor och arbete med barn. Jag vill visa framtida generationer hur man kan leva mer miljövänligt och hur man på ett roligt sätt kan hjälpa naturen och främja allas välbefinnande.” 

Eeva Räihä började som kommunikationsexpert i Åbo efter att Ida Sandberg blev föräldraledig i juni. Som en del av kommunikationsteamet jobbar Eeva med olika projekt och Snygg Beach och har ansvar för bland annat kommunikation, evenemang och marknadsföring i sociala medier. Eeva har lång och mångsidig arbetserfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom flera olika branscher. För Eeva är det viktigt att i sitt arbete få inspirera dem som rör sig till havs och på insjöarna till att njuta av våra unika vatten och respektera dem.

”Håll Skärgården Ren rf är ett starkt brand. Jag är jätteglad över att få arbeta med något som verkligen ligger mig varmt om hjärtat. Jag har tillbringat mitt livs alla somrar i Skärgårdshavet: varit ute med båt, på stugan och, under de senaste åren, paddlat. Det är när man paddlar kanot som man bäst kan uppfatta hur havet mår, när man alldeles tyst glider fram vid vattenytan. Jag uppskattar Håll Skärgården Ren rf:s praktiskt inriktade verksamhet och för mig är det här en förening som funnits ”sedan alltid”. Snygg Beach-verksamheten är ett bra exempel på hur var och en genom sitt eget agerande kan påverka. Du kan ordna ett eget städtalko på vilken strand som helst fast redan ikväll.”

Jutta Vuolamo är bekant från vårt projektteam, där hon började jobba som havsexpert med fokus på invasiva arter redan 2018. Efter att Atte Lindqvist övergått till en annan arbetsgivare tog Jutta i slutet av mars över projektchefens uppgifter. Hon ansvarar för genomförandet av de nuvarande projekten och utvecklandet av nya projekt. Med hjälp av projekten utvecklar, undersöker och bekantgör föreningen nya metoder och tillvägagångssätt för att minska miljökonsekvenserna av båt- och friluftsliv och andra aktiviteter till sjöss. Jutta är marinbiolog till utbildningen och hon fascineras särskilt av fiskars liv och kustekosystem. Hon har nästan alltid bott vid kusten och arbetar med bas i Åbo.

”Jag ser fram emot att få ett nytt perspektiv i arbetet, även om mycket också är oförändrat. Det är trevligt att vi nu också fått förstärkning på projektsidan. Förhoppningsvis ska de nya medarbetarna ge oss nya idéer för arbetet.”

Kiia Palo började som praktikant i vårt kommunikationsteam i augusti 2022. Kiia är filosofie magister specialiserad på kommunikation. Hon gjorde ett oförglömligt intryck på teamet och blev fast anställd som kommunikationsexpert i maj. Nu ansvarar hon för kommunikationen om bland annat kampanjen Magknip av plast och en del av projekten, Bottenvikens distriktskommunikation samt, tillsammans med den medlemsansvariga, också för medlemskommunikationen. Kiia bor och arbetar i Uleåborg, men hon har också en särskild plats i sitt hjärta för Åland, där hon fått tillbringa sina barndomssomrar. 

”Jag brinner av iver att få påverka i viktiga frågor och nu har jag möjlighet till det! Jag har varit intresserad av miljöfrågor ända sedan jag var barn, mitt första sommarjobb var i själva verket att plocka skräp längs vägrenen. Där fick man verkligen se rent konkret hur viktigt det är att sporra människor till att sluta skräpa ner och samtidigt se till att det finns sopstationer, vilket HSR rf också gör på sina arbetsfält.”

Kimberly Terry började i början av året som distriktskoordinator för Åland, när HSR rf utvidgade sin verksamhet till denna ögrupp i Östersjön. Hon samordnar bland annat det regionala samarbetet, Snygg Beach-städningarna och Sälle-hamnverksamheten. Kimberly är en 29-årig ålänning med stor erfarenhet av miljöarbetet i landskapet. Hon har skaffat sig kunnande genom studier i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi och tidigare arbete vid Ålands Natur & Miljö. 

Jag ser det som mycket viktigt att HSR rf utvecklar sitt arbete på Åland. Åland utgör en betydande del av Finlands skärgård och vi är omringade av havet på alla sidor, så havets välmående är ett livsvillkor för oss. Också här är nedskräpningen ett stort problem och Snygg Beach-projektet kommer väl till pass. Sälle-tjänsterna har också varit efterlängtade, eftersom Skärgårdshavets Sälle-hamnar är välbekanta för många som rör sig i Ålands skärgård, både lokalt bosatta och turister.

Niklas Niemi började som projektkoordinator i HSR rf:s projektteam i april. Han planerar, genomför och rapporterar i huvudsakligen om projekt relaterade till nedskräpning och övergödning. Han är tvåspråkig och miljö- och marinbiolog till sin utbildning. Hittills har Niklas huvudsakligen arbetat med olika forskningsrelaterade uppgifter i marinbiologiska fält- och laborantarbeten. Också på fritiden trivs Niklas i undervattensmiljö och ägnar sig åt fridykning och snorkling.

”Jag är glad över att få vara en del av Håll Skärgården Ren rf, där jag kan arbeta för vattnens och skärgårdens välmående samt förbättra tillståndet i våra vatten för alla som lever och rör sig där.”