Hoppa till innehållet

En sorteringsguide för båtförare

Minska och sortera! När du är ute och åker båt är det viktigt att försöka undvika onödigt avfall. Börja med att minska avfallet redan i butiken genom att välja produkter med så lite förpackningar som möjligt. När avfall uppstår, sortera det ordentligt – avfall som inte återvinns är ju också en slösad resurs.

Sortering till sjöss

Det är faktiskt ganska enkelt att sortera avfall även ombord. Förutom en soptunna för blandavfall är det lätt att placera insamlingskärl eller påsar för återvinningsbart plast-, glas- och metallavfall till exempel under sätet eller i ankarboxen.

En lämplig insamlingskärl kan vara ett ämbar med lock. Med sunt förnuft och lite kreativitet är det lika enkelt att sortera avfall till sjöss som på land, utan behov av stora och besvärliga specialinstallationer.

I många hamnar finns möjligheter till avfallssortering, så det återvinningsbara avfallet kan tömmas i lämpliga kärl i hamnen. I Håll Skärgården Ren rf:s Sälle-stationer finns det avfallsstationer för blandavfall men även för glas, småmetall, papper, kartong och bioavfall.

Tips för att minska avfallet när du åker båt

  1. Förpacka din mat hemma i hållbara och tvättbara lådor.
  2. När du åker båt, använd din egen väska när du handlar. Välj lokal mat och säsongens grönsaker.
  3. Skaffa diskbara redskap till din båt. Undvik engångsbehållare och -lådor.
  4. Om det finns en kompost i hamnen kan du lämna dina matrester där. Undvik matavfall.
  5. Undvik kosmetik och hygienprodukter som innehåller mikroplaster.
  6. Om möjligt, ta med dina sopor till land.
  7. Skaffa hållbara och reparerbara båttillbehör.

Farligt avfall

I samband med båtlivet uppkommer farligt avfall särskilt vid vår- och höstunderhållningar, men även vid båtturer. Farligt avfall är allt avfall som innehåller skadliga ämnen som även i små mängder kan orsaka skada eller fara för naturen eller människor.

Farligt avfall är bland annat förbrukade båtbatterier, uppladdningsbara batterier, oljehaltigt avfall, slagvatten, färg-, lack- och lösningsmedelsavfall, nödraketer och handfacklor samt utgångna läkemedel. Avfall från slipning av giftfärger är också farligt avfall. Samla upp det försiktigt t. ex. med en dammsugare och ta den till lämplig insamlingsplats.

Kom ihåg att hålla farligt avfall skilt från annat avfall och förvara det i originalförpackningen utan att blanda med det andra avfallet. Ta farligt avfall alltid till en lämplig insamlingsplats, en sorteringsstation eller en avfallscentral.

Det är strängt förbjudet att blanda ut, avdunsta, bränna eller dumpa farligt avfall i avloppet.

Många hemmahamnar och gästhamnar har organiserat en insamlingstjänst för farligt avfall. Efterfråga korrekt avfallshantering i din hemmahamn.