Hoppa till innehållet

Min stuga ligger på en ö, hur blir jag av med skräpet därifrån?

Både fritidsboende och fast bofasta omfattas av den kommunala avfallshanteringen och är kunder hos ett lokalt avfallshanteringsbolag. Därför ska man i avfallsfrågor i första hand kontakta det lokala avfallshanteringsbolaget.

Sommartid ordnar vi tillsammans med lokala avfallshanteringsbolag separata skrotinsamlingar i Skärgårdshavet och Bottniska viken samt vart tredje år också i Jyväskylä i norra Päijänne. Våra samarbetspartner är Sydvästra Finlands Avfallsservice, Stormossen och Mustankorkea. Under skrotinsamlingarna tar vi kostnadsfritt emot el- och elektronikskrot, metallavfall och farligt avfall. Årets skräpinsamling vid Skärgårdshavet rör sig vid Pargas och Kimitoöns skärgård nästa vecka!

I Skärgårdshavet erbjuder Sydvästra Finlands Avfallsservice också en byggsäckstjänst i samarbete med HSR rf vid upphämtningsställen längs M/S Roopes rutt. På Päijänne och Saimen kan fartygen hämta upp saker från stugorna om tidtabellen medger det. Denna tjänst faktureras per timme av klienten. Roope-fartygens huvudsakliga syssla är att upprätthålla vid hav och sjöar Sälle-servicepunkter, som du urskiljer lätt eftersom de bär vårt sälemblem.