Hoppa till innehållet

Servicemeddelande från Skärgårdshavet

Stenskärs/Brisskärs sugtömningsstationens pump är sönder. Det häckar en mås på stationen, så vi ger måsen häckningsro. Pumppen repareras genast när häckningen tagit slut.