Hoppa till innehållet

Serviceinformation vid Vasa kust – Lars Björkaskärs bastu är i bruksförbud

HSR rf påminner att man inte skall försöka använda Lars Björkaskärs bastu. I fall av fortsatt missbruk kommer vi att överväga om bastun skall renoveras eller upprätthållas.

Lars Björkaskärs bastu är i bruksförbud på grund av säkerhetskäl. Bastuugnen är sönder och det är farligt att använda den. Dessutom kan brädor lossa eftersom bastulaven är i dåligt skick och användning av bastun kan orsaka både skada till användare och mer skada till byggnaden.

Vi beklagar att man inte följer dessa instruktioner. I fall av fortsatt missbruk kommer vi att överväga om bastun skall renoveras eller upprätthållas.