Hoppa till innehållet

Servicesäsongen i Bottniska viken försenas – i de övriga områdena är Sällefartygen redan i full gång

Kuva: Lauri Holsti

Föreningens verksamhet har kört i gång normalt i nästan alla våra verksamhetsområden och säsongen väntas än en gång bli livlig. I Bottniska viken blir servicesäsongen försenad i brist på servicefartyg. Ge gärna tips om tillfälliga fartyg! På insjöarna har M/S Roope-Saimaa fått en ny däcksman.

Bottniska viken behöver hjälp!

Servicearbetet i verksamhetsområdet Bottniska viken inleds senare än planerat eftersom föreningen för närvarande inte har något servicefartyg i området. Förra säsongen var svår och det visade sig att Roope-Saimaa II som lånades från Saimen inte lämpar sig ens tillfälligt för arbetet i Bottniska viken. Föreningen håller på att samla in medel för att skaffa ett nytt servicefartyg, men det är en lång process. Före det behövs det akut ett tillfälligt servicefartyg särskilt till Vasa och Jakobstads skärgård.

Lars Björkskärs bastu är för tillfället ur bruk och stängd. Föreningen påminner att man inte skall försöka använda bastun på grund av säkerhetsskäl. 

”Vi är tacksamma för alla tips och samarbetsförslag för att hitta ett tillfälligt fartyg och naturligtvis för att göra det möjligt att skaffa ett nytt fartyg. Servicefartygen hör till föreningens viktigaste redskap. Utan dem kan vi inte sköta underhållet på de Sälle-stationer som ligger ute på öar eller ta hand om den unika skärgården i Bottenviken”, säger distriktschef Katriina Murto.

En normal servicesäsong väntas i de övriga verksamhetsområdena längs kusten

I Skärgårdshavet inledde M/S Roope med besättning sitt arbete redan i april. Vid sidan av det normala servicearbetet har bland annat terrassen till medlemsbastun på Trunsö renoverats. Verksamhetssäsongen väntas bli normal och den präglas som vanligt av skrotinsamlingen och skrotbåtsinsamlingen som ordnas i Skärgårdshavet i samarbete med Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Bustern Pikku-Roope som arbetar i östra Finska viken har fått en ny motor så underhållet av sugtömningsanordningarna i området förväntas löpa smidigt också i år.

Underhåll i utfärdshamnar och renovering av byggnader i Insjöfinland

I Insjöfinland fokuserar verksamheten på underhållet av utfärdshamnar. Sommarens underhållsarbete i utfärdshamnarna inleddes i maj och de första underhållsturerna har redan gjorts med M/S Roopetar i Päijänne och med M/S Roope Saimaa i Saimen. M/S Roope-Saimaa har fått en ny besättningsmedlem i form av däcksman Jouni Lahtinen. Också i Birkaland har underhållsarbetet inletts med hjälp av Roopesteri och våra servicemän. Servicefartygen och de enskilda servicepersonerna och samarbetsparterna sköter sammanlagt cirka 140 utfärdshamnar i Päijänne och Saimen.

”Insjöfinland har ett vidsträckt nätverk av utfärdshamnar. Utfärdshamnarna är viktiga närliggande rekreationsplatser och man kan lätt ro eller paddla till största delen av dem”, konstaterar distriktschef för Insjöfinland Eeva Taimisto och fortsätter: ”Det finns inte så mycket att åtgärda efter vintern, men vi planerar mindre renoveringsarbeten både i Päijänne och i Saimen.”

Mer information:

Aluepäällikkö

Katriina Murto

0505985181 katriina.murto@pssry.fi

Saaristomeren, Itäisen Suomenlahden ja Pirkanmaan toiminta-alueet | Roope-satama -ohjelma

Aluepäällikkö

Eeva Taimisto

0400 555 098 eeva.taimisto@pssry.fi

Vuoksen ja Kymijoen vesistöt