Hoppa till innehållet

Möt Sälle-stationens service person: Riko Eklundh

Så gott som alla Sälle-servicestationer har en lokal person som sköter om att servicepunkten hålls ren och snygg. Den här gången möter vi Riko Eklundh, som fungerar som Sälle-serviceperson på idylliska Sandholmen i Skärgårdshavet.

Vem är du?

Jag är Riko Eklundh, skådespelare och skärgårdsentusiast. Jag har jobbat som skådespelare i över 30 år i Helsingfors, Åbo och Vasa. I skärgården har jag bland annat ordnat Sommarsång konsertevenemanget i Nötö kyrka och andra utskärskapell ända sedan 1999. Ifjol ställdes konserterna in pga pandemin, sannolikt ställs evenemanget tyvärr in även denna sommar.

Riko Eklundh säger att skådespelarens arbete bygger på historieberättande. Under coronatiden har Riko underhållit en publik på Facebook på tre olika språk med sina Riko berättar (Rikon tarinatuokio och Riko’s stories). Det finns redan 100 sådana. En av berättelserna är tillägnad HSR rf och föreningens viktiga miljöarbete.

När började du sköta om Sälle-servicestationen?

Jag har vistats i Nagu ytterskärgård sedan jag var barn, alla årstider. 1994 fick jag överraskande ärva Westergård Lillstu på Sandholm av ”Grefven af Sandholm”, Alfred Lundström. Småningom började jag hjälpa till att sköta avfallspunkten där. Jag gled på sätt och vis in i rollen och idag är det jag som bär huvudansvaret för att Sälle-stationen är snygg och fungerar.

Vad innebär det i praktiken?

Jag ser till att allt är någorlunda rent och snyggt och till exempel tömmer sopkärlen. En avfallsstation behöver inte vara tråkig och ful, jag brukar dekorera med affischer och trasmattor. Till avfallsstationen hör också ett utedass som lyckligtvis inte behöver tömmas så ofta. Ett litet extra rum finns dessutom där man kan vänta på förbindelsebåten om det regnar. Det rummet har dessutom blivit Sandholms “bokbyteri” där bybor och besökare kan byta, låna, ta eller lämna böcker.

Bästa med Sandholm?

Sandholm har en varierande utskärsnatur med ovanligt stiliga stenmurar. De äldsta delarna av gråstensmurarna torde vara från 1500-talet. Sandholms huvudö har typiska byggnader som hör till ett gammalt fiskehemman med båthus, strandbodar, smedja och en väderkvarn. Sandholm har varit bebott åtminstone ända sedan 1530-talet. På 1700-talet delades hemmanet upp i två gårdar, Östergård och Westergård.

Hurdana personer besöker Sandholm?

Sandholm är ingen egentlig gästhamn eftersom en gästbrygga saknas, men man kan tillfälligt lägga till vid förbindelsebåtsbryggan, dock så att man inte stör trafiken.  De som besöker avfallsstationen är främst Sandholms bybor och tillfälliga båtgäster och Sjöbjörnarnas medlemmar. Föreningen Sjöbjörnarna har en hamn, Sänkören vid Sandholms Fladan. Till Sandholms by hörande holmar hör 16 hushåll av vilka flera besöks året runt. 2 personer är mantalsskrivna på Sandholm. Sälle-stationen på Sandholm drivs i samarbete med Åbonejdens avfallsservice Ab.

Hälsningar till de som besöker Sandholm?

Välkomna att besöka Sälle-stationen på Sandholm, men kom ihåg att respektera naturen och folks privata gårdar. Och kom ihåg att sortera avfallet. Leve skärgården!