Hoppa till innehållet

Puh, det lättar!

När båtens septiktank är full är det bäst att öppna Sälle-servicekartan och ställa in kursen mot närmaste sugtömningsstation. En av de viktigaste sakerna som båtfararna kan göra för att minska näringsutsläppen är att se till att toalettavfallet hamnar där det ska. Men hur utför man en lyckad septiktömning?

Veneen septitankin tyhjennys käynnissä.

HSR rf:s medlemmar har ungefär 30 flytande sugtömningsstationer till sitt förfogande, både till havs och på insjövattnen. Dessa hittar du på föreningens Sälle-karta som är anpassad för mobilbruk: roopekartta.fi. Kartan informerar om huruvida stationen är i bruk eller i olag eller ifall den servas som bäst. På kartan finns också en åskådliggörande bild på stationen. Med hjälp av kartan kan man också filtrera och söka efter annan Sälle-service, t.ex. hamnar som har insamling av bioavfall eller t.ex. diskplats.  

Det finns många slags sugtömningsanläggningar med olika slags utrustning. Därför är det alltid viktigt att läsa instruktionerna innan man använder en anläggning.  

Så här fungerar de vanligaste anläggningarna:

 1. Öppna korken till båtens sugtömningsöppning. 
 2. Ta bort slangrullen helt och hållet från hållaren. 
 3. Tryck in pistolen i ändan av slangen ordentligt på plats i öppningen och se till att den hålls där under hela tömningen.
 4. Öppna ventilen i handtaget genom att vrida spaken i slangens riktning.  
 5. Sätt igång pumpen. Om anläggningen inte är eldriven måste septiktanken tömmas genom manuell pumpning. 
 6. Sug till sist upp lite rent havs- eller sjövatten i slangen så att den är ren när nästa användare tar vid! Det är bra att lämna lite vatten i pumpen så att det inte kommer in luft i den.  
 7. Stäng munstycket genom att vrida spaken tillbaka i tvärläge och sätt slangen i hållaren. 
 8. Stäng av anläggningen. En del pumpar är tidsinställda och stänger automatiskt av sig själva. 

Obs! HSR rf:s sugtömningsanläggningar får enbart användas för tömning av septikvatten. Insamlingssystemet klarar inte av t.ex. slagvatten eller avfall från kemiska toaletter. 

Om tömningen inte fungerar lönar det sig att kontrollera följande: 

 1. Är båttankens luftningsrör säkert öppen? 
 2. Ansluter båtens tömningsöppning och pumpens munstycke tätt mot varandra och inget har hamnat i kläm där emellan?  
 3. Är behållarens övriga kopplingar i skick? 
 4. Går det att suga upp vatten ur havet eller sjön? Om anläggningen utan problem klarar av att suga upp havs- eller sjövatten ligger felet sannolikt i båtens system. 

Om anläggningen ändå inte funkar trots att du felsökt och gått igenom alla punkterna på listan, meddela den instans som ansvarar för anläggningen. Du noterar väl att det här kan vara t.ex. kommunen eller hamninnehavaren eller Håll Skärgården Ren rf.  

På HSR rf:s webbplats hittar du mer information om övergödningen av vattendragen och sugtömningsstationerna samt svar på andra vanliga frågor vi får sommartid.

Alla sugtömningsstationer i Finland på en och samma karta  

Nu finns det en tjänst som länge efterfrågats bland sjöfararna. Den samlar information om alla sugtömningsstationer i Finland på en och samma karta. Kartan hittar du på adressen septit.net(du flyttas till en annan tjänst), och den har sammanställts på frivillig basis av Matti Lattu, som bl.a. har använt sig av HSR rf:s lista över föreningens egna stationer samt sådana som ägs av kommuner och hamnar. Servicen tar i fortsättningen emot anmälningar om nya stationer eller sådana som tagits ur bruk och man kan rapportera in om huruvida stationer är i funktion eller inte.   

Du behövs – välkommen som medlem! 

Utan medlemmar skulle det inte finnas några Sälle-tjänster eftersom tjänsterna finansieras med HSR rf:s medlemsavgifter. Därför hoppas vi att alla som rör sig till sjöss och utnyttjar Sälle-tjänsterna också skulle vara våra medlemmar. Om du ännu inte är medlem, kan du gå med här(öppnas i ett nytt fönster). Välkommen med!