Hoppa till innehållet

Skärgårdshavets båtinsamlingskampanj startar i sommar i Pargas och Kimitoöns skärgård för sjätte gången

dav

I sommar anordnar Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) tillsammans återigen sin numera traditionella båtinsamling i Skärgårdshavet. Så vitt vi vet anordnas det ingen liknande insamling någon annanstans. Att få bort oanvändbara båtar från skärgården är ett måste, för om de lämnas kvar i naturen skräpar de ner vattendragen. LSJH:s och HSR rf:s långa samarbete har möjliggjort en aktiv insamling av skrotbåtar i Skärgårdshavet i sex år redan.

– I Finland finns det uppemot 1,2 miljoner båtar, varav många kommer att nå vägs ände under de kommande åren. På så sätt är mängderna som vi samlar in bara en droppe i havet, men man måste ju börja någonstans, konstaterar Marko Kokkonen, materialchef vid LSJH.

Målet är att hämta båtar som tagits ur bruk under HSR rf:s sedvanliga avfallsinsamlingsrunda längs vägen. Båtar hämtas endast från platser från vilka det inte går att transportera dem på land. 

Effektivitet betonas vid insamlingen av båtar 

En transport- och avfallshanteringsavgift debiteras för de insamlade båtarna. Avgiften faktureras av LSJH. Transport- och avfallshanteringsavgiften för en upp till fem meter lång båt är totalt 165 euro. 

Om mer än en båt hämtas från samma plats debiteras 75 euro per styck för de påföljande båtarna. Genom att anordna gemensamma insamlingar blir priset per båt alltså billigare. Om båtens längd överskrider fem meter läggs 15 euro per påbörjad meter till priset. HSR rf:s medlemmar får 20 euro rabatt på avhämtningen.

– Vi uppmuntrar invånarna och stugägarna att anordna gemensamma insamlingar. Det blir billigare och är det bästa för miljön, eftersom M/S Roope kan samla in flera båtar från samma plats, säger HSR rf:s regionchef Katriina Murto.

Insamlingsområdet begränsas i öst till Rosala, i väst till Skiftet och i norr till Nådendals och Maskus skärgårdsområde. Vattenleden till avhämtningsplatsen måste vara minst 15 meter bred och 2,5 meter djup. Leden får inte begränsas av en bro, kraftledning eller annat liknande med en höjd under nio meter.

Anmälaren får en etikett med posten för att märka ut båten för insamling. Båten som har anmälts för insamling och den påklistrade etiketten måste vara tydligt synliga vid ankomst från havet.

– Båtinsamlingen stöder HSR rf:s grunduppdrag väl. Insamlingen är ett effektivt sätt att förhindra att makro- och mikroskräp som lossnar från övergivna båtar kommer ut i vattedragen, säger Murto.

Glasfiberbåtar utnyttjas som råvara vid tillverkningen av cement 

LSJH strävar i enlighet med avfallets prioritetsordning efter att hitta nya sätt att återvinna de mottagna avfallen som råvara.

Förra året införde man ett nytt sätt att utnyttja glasfiberbåtar. Glasfiberbåtarna som samlats in under båtinsamlingen i Skärgårdshavet och tagits emot vid LSJH:s sorteringsstationer skickas till Kuusakoski Oy, som omvandlar dem till råvara för cementtillverkning. I processen ersätter glasfibern i båtarna bland annat jungfrulig kalksten, medan plasten som används som energi ersätter fossilt bränsle, vilket innebär att metoden minskar koldioxidutsläppen avsevärt.

Man kan också transportera skrotbåten till sorteringsstationen själv. Under 4,5 meter långa glasfiber- eller ABS-plastbåtar tas emot vid alla LSJH:s sorteringsstationer som stort brännbart avfall enligt prislistan för små laster.

Vid avfallscentraler som har en bilvåg tas under 4,5 meter långa båtar emot som grovavfall enligt prislistan för stora laster baserat på båtens vikt (265 euro/t). Över 4,5 meter långa båtar tas endast emot vid Toppå avfallscentral i Åbo och vid Korvenmäki avfallscentral i Salo. 

Anmäl din oanvändbara båt till insamlingen senast 31.7.

Mer information:  

Marko Kokkonen 
marko.kokkonen@lsjh.fi(öppnas i ett nytt fönster) 
020 728 2180 
materialchef, LSJH 

Katriina Murto 
katriina.murto@pssry.fi(öppnas i ett nytt fönster) 
050 598 5181 
regionchef, HSR rf