Hoppa till innehållet
Kuva: Miika Karppinen

Kom och lyssna till erfarenheter från projektet Eco-Ship och hur man undervisar unga i grunderna i ett miljövänligt båtliv! Konferensen ordnas på Forum Marinum i Åbo den 15 juni 2023 kl. 9–16. Konferensen riktar sig särskilt till miljöfostrare, lärare, sjöscouter och båtklubbsaktiva med intresse för miljöfrågor.

Dagens program innefattar bland annat verkstäder som leds av unga miljöaktörer samt en presentation av det utbildningskoncept som tagits fram inom projektet. Deltagarna får tillgång till Baltic Sailor Catalog, som har sammanställts av projektet, och som innehåller information på temat båtliv och Östersjön ur ett miljöperspektiv samt färdiga anvisningar för mångsidiga verkstäder. Deltagarna bjuds på gratis lunch och kaffe/te.

Konferensen är en del av projektet Eco-Ship, som har som mål att utveckla ett utbildningskoncept för miljövänligt båtliv. Med hjälp av konceptet lär sig unga om båtliv på Östersjön. Det material som tagits fram inom ramen för projektet och utbildningskonceptet grundar sig bland annat på erfarenheterna från de utbildningsseglatser som ordnades sommaren 2022 samt responsen från deltagarna. Som utbildningsmaterial används Baltic Sailor Catalog, som har sammanställts tillsammans med övriga projektpartner. Katalogen innehåller information om båtliv, Östersjön och miljökunskap till sjöss samt färdiga anvisningar för undervisningsverkstäder kring dessa teman. Även om utbildningsmaterialet ursprungligen är riktat till unga, lämpar det sig också för handledning och utbildning av vuxna.

Datum:
15.6.2023
Tid:
09:00-16:00
Plats:
Forum Marinum, Åbo
Pris:
Avgiftsfri
Anmäl dig i konferensen