Hoppa till innehållet

Herrgårds potatischips stöder Snygg Beach och ett hållbart friluftsliv

Taffel Herrgårds/Orkla är Håll Skärgården Ren rf:s nyaste huvudsamarbetspartner. Förutom att ge ekonomiskt stöd är Herrgårds med och sprider glädjebudskapet om Snygg Beach-kampanjen och ett hållbart friluftsliv.

Att bli Håll Skärgården Ren rf:s samarbetspartner var ett lätt val för varumärket Herrgårds.

– Vi är oerhört ivriga över detta samarbete. Att våra vatten mår bra är en hjärtesak för oss finländare och för ett varumärke som Herrgårds potatischips, som har sina rötter i skärgården. Det är med glädje vi är med och stöder Håll Skärgården Ren rf:s viktiga arbete och sprider information om tillståndet i våra vatten. Exempelvis är situationen i Östersjön mycket oroande, men en god nyhet är att var och en av oss genom våra egna handlingar också kan påverka den. Inkommande sommar sporrar vi alla finländare att agera tillsammans för vattnens välbefinnande, berättar Emmi Jyly från Herrgårds marknadsföringsteam.

Denna sommar arrangerar Herrgårds potatischips sommarsäsongens snyggaste kampanj, där man inbjuder alla finländare till ett Snygg Skärgårdsäventyr för Finlands vatten som en del av HSR rf:s Snygg Beach-program. Kampanjen inleds i maj och pågår fram till slutet av september.

– Bland annat uppmuntrar och guidar vi konsumenterna till ett ansvarsfullt friluftsliv. Vi deltar också själva och utmanar influencers och våra följare i sociala medier att ordna Snygg Beach-städtalkon runt om i Finland. Genom att spela vårt spel på Håll Skärgården Ren-tema kan man delta i en utlottning och bland annat vinna en upplevelserik natt i skärgården. För varje potatischipspåse som säljs under kampanjtiden donerar vi dessutom pengar till stöd för föreningens verksamhet, berättar Jyly.

Produktion som känner sitt miljöansvar

Partnerskapet är också lägligt rent tidsmässigt, eftersom HSR rf vid årsskiftet inledde sin verksamhet på Åland, där också Herrgårds potatischips tillverkas. Herrgårds potatischips har tillverkats i snart trettio år, sedan 1995.

– Vi är väldigt stolta över vår mer än 50 år gamla fabrik i Haraldsby, som inte bara producerar välsmakande produkter utan vars hela produktionskedja från åker till matbord är inhemsk och tar hänsyn till miljön. Herrgårds potatischips tillverkas alltid av inhemsk potatis ur den finländska skärgårdens bördiga mylla, berättar Jyly.

Orkla, som äger varumärket Herrgårds, har länge arbetat målinriktat för att främja en mer ansvarsfull produktion och man har också tagit i bruk flera olika tillvägagångssätt för att dra nytta av cirkulär ekonomi i produktionen. Herrgårds potatischips tillverkas sedan flera år tillbaka med hjälp av förnybar energi: biogas som tillverkas av potatisskal. Under de senaste åren har biogasproduktionen effektiverats med hjälp av kogödsel från en lokal lantgård. De näringsrester som genereras i processen returneras till jordbrukaren som gödslingsmedel.

– För att berätta för konsumenterna att vi använder oss av förnybar biogas är Herrgårds potatischipspåsar sedan länge prydda med Gasums registrerade varumärke för biogas.

Chipsfabriken har dessutom sitt eget vattenreningsverk, där det vatten som används för att tvätta potatisen kan renas och återvinnas för att användas på nytt. De åländska havsvindarna utnyttjas också för att skaffa grön el och Taffel har numera sitt egna namngivna vindkraftverk på Åland.

– Sedan 2020 har vi fått all den energi som fabriken i Haraldsby behöver från vindkraft som produceras av ett lokalt energibolag. Elproduktionen från ett enda vindkraftverk täcker hela vår fabriks årsbehov. Vi har alltså ytterligare en anledning att älska våra behagliga havsbrisar, berättar Jyly.