Hoppa till innehållet

DB Schenker fortsätter som vår huvudsamarbetspartner 2023–2024

Håll Skärgården Ren rf och DB Schenker har ingått ett tvåårigt fortsatt avtal om huvudsamarbetspartnerskap. Avtalet gäller åren 2023 och 2024 och fördjupar DB Schenkers och HSR rf:s partnerskap inom transport som redan pågått i omkring 20 år. Huvudsamarbetspartner har DB Schenker varit sedan 2021.

”Vi värdesätter långa partnerskap i vårt kund- och intressentgruppssamarbete. För oss är det viktigt att agera på ett sätt som är förenligt med en hållbar utveckling och vi gör kontinuerligt strategiska val för att minska utsläppen från vår egen verksamhet. Partnerskapet med Håll Skärgården Ren rf är naturligt också för oss som företag, när vi nu alltmer intensifierar det nordiska samarbetet i Östersjöområdet”, säger Petteri Nurmi, som är verkställande direktör för DB Schenker i Norden.

Utöver att bidra med ekonomiskt stöd ordnar DB Schenker också Snygg Beach-talkon för sin personal, där man städar stränder i närheten av de olika verksamhetsställena. År 2021 och 2022 deltog cirka 150 Schenkeranställda runt om i Finland i Snygg Beach-talkon.

”Ett sådant här långvarigt partnerskap och stöd är synnerligen viktigt för föreningens verksamhet och kontinuitet. Ett stort tack för det! Utöver det ekonomiska stödet har DB Schenker redan i flera år möjliggjort logistiken i samband med vårt miljövårdande arbete, såsom transporten av utedass. I år ser vi med spänning fram emot våra gemensamma Snygg Beach-talkon, eftersom det nu är fråga om programmets 10-årsjubileum. Målet är att samla ihop Finlands största talkogäng och samla ihop rekordmycket skräp. I fjol inledde vi också en ny samarbetstradition i samband med välgörenhetsevenemanget Posankka Race som ordnas i Åbo. DB Schenker erbjöd lösningar för att transportera våra 4 000 badposankor till evenemangsplatsen”, berättar HSR rf:s verksamhetsledare Aija Kaski.

DB Schenkers miljömål är ambitiösa. Företaget har förbundit sig till Deutsche Bahns mål att vara klimatneutralt senast 2040, och företaget investerar därför kontinuerligt i innovativa transportlösningar, såsom förnybar energi, eldriven materiel och klimatneutrala produkter.

Som föregångare i miljöfrågor inom transport- och logistikbranschen har DB Schenker som mål att senast 2030 sköta transporterna inom Europas storstäder helt utsläppsfritt. I Finland strävar man efter att nå detta mål bland annat genom att använda sig av helt eldrivna fordon, Neste MY förnybar diesel och fraktcyklar. De nyaste tillvägagångssätten inom flygfrakt är transporter som genomförs med förnybart flygbränsle och även inom sjötransporterna samarbetar DB Schenker med partnerföretag för att minska utsläppen. I Finland har DB Schenker särskilt satsat på miljölösningar för fastigheter, bland annat genom att bygga egna solkraftverk och utnyttja geo- och vindenergi.