Hoppa till innehållet

Så här använder du sugtömningsanläggningen

Det finns många slag av sugtömningsanläggningar, både flytande stationer i vattnet och fasta på land. Alla sugtömningsanläggningar används i princip på samma sätt. Läs dock bruksanvisningarna innan du använder anläggningen.

Ponttonimallinen imutyhjennyslaite

Så här använder du sugtömningsanläggningen:

 1. Öppna korken till båtens sugtömningsöppning.
 2. Ta bort slangrullen helt och hållet från hållaren.
 3. Tryck in pistolen i ändan av slangen ordentligt på plats i öppningen och se till att den hålls där under hela tömningen.
 4. Öppna ventilen i handtaget genom att vrida spaken i slangens riktning.
 5. Sätt igång pumpen. Om anläggningen inte är eldriven måste septiktanken tömmas genom manuell pumpning.
 6. Sug till sist upp lite rent havs- eller sjövatten i slangen så att den är ren när nästa användare tar vid! Det är bra att lämna lite vatten i pumpen så att det inte kommer in luft i den.
 7. Stäng munstycket genom att vrida spaken tillbaka i tvärläge och sätt slangen i hållaren.
 8. Stäng av anläggningen. En del pumpar är tidsinställda och stänger automatiskt av sig själva.

HSR rf:s sugtömningsanläggningar får enbart användas för tömning av septikvatten. Insamlingssystemet klarar inte av t.ex. slagvatten eller avfall från kemiska toaletter.

Fungerar tömningen inte? Kontrollera följande:

 1. Är båttankens luftningsrör säkert öppen?
 2. Ansluter båtens tömningsöppning och pumpens munstycke tätt mot varandra och inget har hamnat i kläm där emellan?
 3. Är behållarens övriga kopplingar i skick?
 4. Går det att suga upp vatten ur havet eller sjön? Om anläggningen utan problem klarar av att suga upp havs- eller sjövatten ligger felet sannolikt i båtens system.
 5. Om pumpen känns lätt när den pumpar och den inte börjar suga trots att den redan pumpat ett tag och hela slanghärvan har tagits av hållaren är det möjligt att matarvattnet är slut. Det här kan hända om det kommit in luft i pumpen.

Du kan försöka få in matarvatten i slangen genom att lösgöra konen i munstycket och hälla ungefär ett ämbar med vatten i slangen.  Akta dig så att slangens munstycke inte faller i vattnet. Se till att hela slanghärvan ligger på septiktankens lock och lyft upp slangen så att vattnet rinner till pumpen. Om problemet berodde på att matarvattnet tagit slut, borde pumpen fungera nu. Du kan kontrollera om den fungerar genom att först pumpa vatten i slangen.

Om anläggningen ändå inte funkar trots att du felsökt och gått igenom alla punkterna på listan, eller en del av anläggningen faller i vattnet, meddela den instans som ansvarar för anläggningen. Du noterar väl att det här kan vara t.ex. kommunen eller hamninnehavaren eller Håll Skärgården Ren rf.