Hoppa till innehållet

Mässan Vesille till Havs i Karleby

Vi är med på mässan Till havs som ordnas i Karleby 27–28.5, så kom och säg hej och bekanta dig med vår verksamhet!

På mässan ordnas en välgörenhetsauktion, och intäkterna från auktionen styrs till vår verksamhet för renare vatten. Intäkterna används för att stödja vårt arbete för att förhindra övergödningen och nedskräpningen av Bottniska viken samt anskaffningen av ett nytt servicefartyg till vårt område.

Datum:
27.-28.5.2023
Tid:
10:00-17:00
Plats:
Karleby
Pris:
Avgiftsfri
Vesille till Havs