Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf utvidgar sin verksamhet till Åland

Håll Skärgården Ren rf, den riksomfattande miljöorganisationen för alla som rör sig till sjöss, utvidgar sin verksamhet till att inte bara omfatta Finlands kuster och insjöar utan nu även Åland. HSR rf:s mål för verksamheten på Åland är bland annat att få möjlighet att tillsammans med hamnföretagarna utveckla verksamheten i de åländska hamnarna, sporra ålänningarna till att delta i programmet Snygg Beach och förankra programmets fadderskoleverksamhet i lokala skolor och hobbygrupper.

HSR rf:s verksamhet har sitt ursprung i Skärgårdshavet och numera har föreningen cirka 13 000 medlemmar och 200 Sälle-stationer till havs och på insjöarna. Från och med årets början inledde HSR rf sin verksamhet på Åland, där Kimberly Terry började som distriktskoordinator. 

– Jag ser framemot att få sprida Håll Skärgården Rens viktiga arbete på Åland. Åland är en stor del av Finlands skärgård och havet omringar oss, vilket gör havets välmående oerhört viktigt för oss. Tillsammans kan vi göra stor skillnad för miljön. Förhoppningsvis får vi också nya medlemmar på Åland, säger Terry. 

Sälle-hamnprogrammet stöttar hamnarna i miljöfrågor

Sälle-hamnprogrammet är ett unikt miljöprogram för finländska båthamnar som har planerats av HSR rf. Programmet bygger på föreningens decennier långa erfarenhet av samarbete med båthamnarna. Målet är att utveckla båthamnar i alla storleksklasser, särskilt med avseende på miljöperspektiv och säkerhetsaspekter. Samtidigt styrs hamnanvändarna till att agera mer miljövänligt. Hamnar kan ansöka om att gå med i programmet via Håll Skärgården Ren rf:s webbplats: hallskargardenren.fi

Fira 10-åriga Snygg Beach genom att städa din egen närstrand! 

HSR rf:s talkoprogram för strandstädning, Snygg Beach, inledde i år sitt tionde verksamhetsår. I samband med de talkon som ordnats under åren har det rapporterats in mer än 730 000 skräp, som plockats upp och nu inte längre förorenar Finlands vatten. I år är tanken att även engagera alla ålänningar och samla ihop Finlands största talkogäng – på både havs- och insjöstränderna. 

Du kan ordna ditt eget talko när som helst och var som helst genom att märka ut den strand du tänkt städa på den karta som finns på Snygg Beachs webbplats: siistibiitsi.fi. Talkodeltagarna ombeds rapportera in det skräp de samlat in med hjälp av den kostnadsfria Snygg Beach-appen. Rapporteringen ger oss viktig information om nedskräpningsläget på Finlands stränder och på så sätt kan vi förhindra nedskräpningen redan i ett tidigt skede. 

Ett mål är också att få med åländska skolor och hobbygrupper i Snygg Beach-programmets fadderskoleverksamhet. De skolklasser som deltar i programmet städar den strand de valt ut två gånger per år. Dessutom får de tillgång till ett mångsidigt uppgiftsmaterial om nedskräpning. Läs mer och ansök här: snyggbeach.fi/fadderskolor

Närmare uppgifter:

Kimberly Terry
distriktkoordinator, Håll Skärgården Ren rf 
040 151 0538 / kimberly.terry@pssry.fi

Instagram: @hallskargardenrenaland
Facebook: Håll Skärgården Ren rf Åland