Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s teman inför riksdagsvalet 2023

Av riksdagsledamöterna förutsätter Håll Skärgården Ren rf aktiva åtgärder och beslut i syfte att återställa och bevara vår havs- och insjönaturs välmående. Rösta på en riksdagsvalkandidat som har som mål att fatta de rätta besluten med tanke på Finlands unika vatten!

Såväl Östersjön som våra insjöar hotas av övergödning, nedskräpning, kemikalisering, förlust av biologisk mångfald samt de många olika konsekvenser som klimatförändringen medför. Miljökonsekvenserna av varje beslut måste noga övervägas.  
Av riksdagsledamöterna förutsätter Håll Skärgården Ren rf aktiva åtgärder och beslut i syfte att återställa och bevara vår havs- och insjönaturs välmående. De kommande fyra åren är ytterst kritiska.

HSR rf:s huvudsakliga mål är att trygga hållbar rekreation i den finländska naturen utan att naturen belastas. 

Beslutsfattandet ska beakta skyddet av Finlands natur och att den på ett hållbart sätt ska kunna utnyttjas för rekreationsbruk både nu och i framtiden. På så sätt främjas såväl naturens mångfald och människornas välmående som åtgärder mot globala miljökriser. Vi delar alla oron för Östersjöns tillstånd, men vi i HSR rf vill lyfta fram vikten av att också trygga de finländska insjövattnens välmående.

Hur vi kan nå detta mål?

  1. Ordna avfallshantering

    Nedskräpningen måste fås under kontroll med hjälp av mångsidiga metoder. De olika skräpkällorna och skräpets rutter ut i vattendragen måste beaktas och stoppas och hanteringen av avloppsvatten måste tryggas även vid vattnen. Utvecklandet och underhållet av tjänster i Insjöfinland och vid havskusten bör säkerställas, för att människor ska kunna njuta av den vattennära naturen utan att den belastas.
  2. Ordna och understöda miljöfostran och miljökommunikation

    Att göra vetenskapen begriplig och lära ut hållbara levnadsvanor är en viktig del i lösningen på våra miljöproblem. Miljöfostran bör nå ut till alla och ska planeras mångsidigt med tanke på alla. 
  3. Anslå resurser till miljöförvaltningen och -övervakningen samt aktörerna inom den tredje sektorn

    Forsknings- och utvecklingsarbetet måste tryggas inom alla delområden av miljöskyddet och miljöforskningen och övervakningen av miljöskyddet måste effektiviseras. Att trygga den tredje sektorns verksamhet är det mest effektiva sättet att säkerställa spridandet av god praxis och korrekt information.