Hoppa till innehållet

Bra byte från Skärgårdens skrotbåtsinsamling – glasfiberbåtar utnyttjas vid tillverkningen av cement

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf:s båtinsamling (HSR rf) gav i år 47 skrotbåtar i byte. Båtarna samlades in i ett samarbete i Skärgårdshavet för femte gången. Någon liknande insamling anordnas så vitt man vet inte någon annanstans. Glasfiberbåtarna som man fick in under insamlingen används för första gången vid tillverkningen av cement.

Under sommaren 2022 anordnade LSJH och HSR rf en kampanj för att samla in skrotbåtar i Skärgårdshavet i sitt verksamhetsområde. Insamlingen har redan blivit en tradition. Under den samlas det in båtar från öar som saknar väg- och färjeförbindelse. I år blev bytet 47 uttjänta skrotbåtar från olika håll i Skärgårdshavet.

– Skärgårdshavet är ett utmanande område när det gäller avfallsservicen bland annat på grund av de långa avstånden. LSJH och HSR rf har länge samarbetat inom avfallsservicen i Skärgårdshavet, vilket också har lett till denna unika handlingsmodell för att samla in trasiga båtar i skärgården. Så vitt vi vet anordnas det ingen liknande insamling någon annanstans, säger LSJH:s materialchef Marko Kokkonen.  

En båt som ligger vid stranden är en miljöolägenhet

Övergivna trasiga båtar är ett hot mot miljön och kan också ha ekonomiska effekter. HSR rf:s distriktschef Katriina Murto berättar att övergivna trasiga båtar med tiden går sönder i allt mindre bitar och att dessa bitar kan sprida sig som mikroplast till närliggande vattenområden.

– Om man har lämnat kvar bränsle, batterier, ackumulatorer eller andra farliga ämnen i båten, kan de med tiden sprida sig okontrollerat till omgivningen. När rester av giftfärger löser upp sig ökar det kemikaliebelastningen både på land och till havs, säger Murto.

Övergivna båtar sänker dessutom områdets rekreationsanvändningsvärde, vilket kan ha en negativ effekt på turismen i området samt på lokalbornas välmående.

Glasfiberbåtar blir till cement i Finland

LSJH strävar i enlighet med avfallets prioritetsordning efter att hitta nya sätt att återvinna de mottagna avfallen som råvara.  

– I år skickar vi de glasfiberbåtar som samlats in under Skärgårdshavets båtinsamling samt tagits emot vid LSJH:s sorteringsstationer till Kuusakoski Oy:s verksamhetsenhet i Hyvinge, där det tillverkas råvara för cementtillverkning av dem, berättar Kokkonen.

Råvaran som tillverkas i Hyvinge används vid Finnsementtis cementbruk i Villmanstrand. I cementugnen kan hälften av glasfibern utnyttjas som råvara och hälften som bränsle. I processen ersätter glasfibern i båtarna bland annat jungfrulig kalksten och plasten, som utnyttjas som energi, ersätter fossilt bränsle vilket innebär att metoden minskar koldioxidutsläppen avsevärt.

Skärgårdshavets skrotbåtsinsamling anordnas också nästa år

Under 2022 har LSJH:s sorteringsstationer tagit emot totalt 50 skrotbåtar vilket innebär att totalt 97 gamla båtar har tagits emot och kan utnyttjas under det pågående året.

– I Finland finns det närmare 1,2 miljoner båtar, varav många kommer att komma till vägs ände under de kommande åren. Med tanke på det är mängderna som vi samlat in bara en droppe i havet, men man måste ju börja någonstans, konstaterar Kokkonen.

Saaristomeren romuvenekeräys on tämän vuoden osalta saatu päätökseen, mutta lajitteluasemilla vastaanotetaan veneitä ympäri vuoden.

– Skrotbåtsinsamlingen anordnas igen nästa år. Vi meddelar när vi öppnar anmälningslänken till insamlingen under våren 2023, berättar Kokkonen.