Hoppa till innehållet

I år fick man in 45 000 kilo skrot och avfall under skrotinsamlingen i skärgården som anordnades i början av juli. Det är mindre än de senaste två åren, då man slog alla tiders rekord i skrotinsamlingens historia. I år lämnades inga skrotfordon till insamlingen, vilket påverkar insamlingsmängden märkbart.

Under skrotinsamlingen i skärgården som anordnades av Håll Skärgården Ren rf:s (HSR rf) och Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) fick man i början av juli ihop totalt över 45 000 kilo skrot och avfall.

Servicefartyget M/S Roope åkte runt i Pargas och Kimitoöns skärgård 4.–7.7. Mest samlade man in metallskrot (31 680 kg), el- och elektronikskrot (5 760 kg) samt storsäckar med städ- och byggavfall (4 080 kg).

– Storsäckarna har blivit allt mer populära, vilket är väldigt bra. På så sätt får man bort städ- och byggavfall från öarna, där de ibland samlas på hög på återvinningspunkterna, där de inte hör hemma. De och övriga skrymmande avfall ska lämnas till LSJH:s sorteringsstationer eller så ska man beställa skärgårdens talkosäcktjänst för dem, berättar LSJH:s sorteringsstationsskötare Mikko Niemi, som var med under skrotinsamlingen.

Mängden farligt avfall från öarna uppgick till 2 314 kg och ackumulatorer 1 334 kg, vilket är mindre än hälften av vad servicefartyget M/S Roope tog emot förra året. I år lämnades det inte in några fordon till insamlingen.

Lugnare i år än föregående år i skärgården

Insamlingsmängden blev klart mindre än de senaste två åren. 2020 och 2021 slog man skrotinsamlingsrekord. 2020 samlade man in 52 000 kilo avfall från öarna och 2021 över 55 000 kilo.

– Folk anmälde fordon, men hämtade dem till slut inte till insamlingen. Förra året hade man med sig en skördetröska och bilar, vilka totalt vägde över 5 000 kg. Fordonen väger mycket och när de saknas påverkar det naturligtvis insamlingens totalmängd avsevärt, berättar Kari Lahtinen, befälhavare på M/S Roope.

Även om man uppskattade att det var i stora drag lika mycket folk på insamlingsplatserna som tidigare år och även vädret var gynnsamt, säger både skeppare Lahtinen och Mikko Niemi, som varit med i skrotinsamlingen i några år, att det är lugnare än tidigare i skärgården.

– Det fanns hjälpsamma kunder på gott humör, men det var ändå lugnare. När vi åkt runt med Roope har vi sett att det är färre människor i skärgården i år än förra året. Stugor står också tomma, säger Lahtinen.

– Skrotet har garanterat inte tagit slut i världen, utan antalet som lämnar in det är bara färre, konstaterar Niemi.

Mest skrot fick man från Hitis.

– Från Rosala fick vi säkert alla cyklar på Rosala och från Hitis alla drickskåp, skrattar Lahtinen.