Hoppa till innehållet

Alla båtfarares miljöorganisation Håll Skärgården Ren rf kartlägger i sommar skräpet i dagvattenbrunnarna i Helsingfors, Lahtis och Åbo. I två månaders tid har vi låtit filter samla upp skräp i några gatubrunnar i varje stad, och veckan efter midsommar tömmer vi filtren.

Filter har installerats i dagvattenbrunnar på centrala platser i städerna, till exempel på torget, i hamnen och längs åstranden i Åbo. För att inte påverka resultaten avslöjar vi inte de exakta lägena.

Arten och mängden makroskräp i gatubrunnarna (skräp med en diameter på 2,5 cm eller mer) har veterligen inte tidigare undersökts i Finland. Dagvattensystemen har bedömts vara en av de vanligaste källorna till  skräp i vattendragen i stadsområden. Dagvattnet som sköljs ner i gatubrunnarna leds vanligen orenat direkt till närmaste vattendrag.

”Det finns många uppskattningar men få konkreta forskningsresultat om det skräp som hamnar i gatubrunnarna. Därför ville vi utreda hur mycket och vilket slags skräp som hamnar där. Vi tömde filtren första gången efter en månad, och då hittade vi mest cigarettfimpar, som är det vanligaste skräpet i världen. Den här uppföljningen ger en fingervisning om att makroskräp hamnar i brunnar och vattendrag i synnerhet på ställen där många gärna vistas. Det är viktigt att undersöka frågan för att öka medvetenheten och för att vi ska kunna utveckla lösningar för att förebygga nedskräpningsproblemet”, säger Jutta Vuolamo som är havsexpert på Håll Skärgården Ren rf.

Beteendet måste förändras om nedskräpning ska kunna förebyggas

En stor del av makroskräpet i städerna kommer direkt från enskilda konsumenter. Det allra enklaste, viktigaste och effektivaste preventionssättet är att var och en ser till att slänga sitt skräp i en soptunna.

”Filter är ett sätt att förebygga att skräpet färdas vidare från gatubrunnarna till vattendragen, men det fungerar inte nödvändigtvis överallt. I städerna kan det under årens lopp ha ansamlats olika överlappande infrastrukturlösningar för att hantera dagvatten”, säger Vuolamo.

Dagvattenfilterundersökningen är en del av Håll Skärgården Ren rf:s informationskampanj Magknip av plast, där städernas gatubrunnar dekoreras med effektfulla fiskdekaler. I sommar deltar 16 städer i kampanjen: Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kotka, Joensuu, Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Björneborg, Raumo, Salo, Nyslott, Tammerfors, Åbo, Vanda och Vichtis. Kampanjen Magknip av plast syftar till att höja medvetenheten om hur skräp hamnar i vattendragen och framhäver konsumentens egen makt att lösa problemet. 

Miljöministeriet har finansierat kampanjen Magknip av plast med 74 564 euro ur programmet för effektiverat vattenskydd.

Närmare information:

Ida Sandberg
Kommunikationsexpert, HSR rf
040 457 1182
ida.sandberg@pssry.fi