Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf placerar ut en ny sugtömningsstation av pontonmodell vid Ormholmen i Esbo. Anläggningen rymmer cirka 12 kubik toalettavlopp från fritidsbåtar. Om denna mängd avloppsvatten släpptes direkt ut i vattnet skulle den kunna ge upphov till 6 000 kg alger (våtvikt).

“Vi är glada över att kunna svara mot båtfararnas önskemål även i huvudstadsregionen. Vi tackar Weisell-stiftelsen för att ha finansierat anskaffningen av dennya sugtömningsanläggningen,  Esbo stad för att ha möjliggjort utplaceringsstället och Helsingfors stad som i fortsättningen kommer att ansvara för tömningen och underhållet av anläggningen”, säger Håll Skärgården Ren rf:s verksamhetsledare Aija Kaski. Föreningen har initierat och koordinerat projektet.

Sugtömningsanläggningen är av märket Septic-säiliö BW12. Den är byggd som en pontonbrygga, som består av såväl själva tanken som av ett brygglock och en pumpstation som byggts ovanpå den. Vid behov kan också flera båtar förtöjas vid den samtidigt.

Toalettavlopp bidrar till övergödning av våra sjöar och hav.

Båtfararnas toalettavlopp orsakar punktbelastning särskilt i hamnar och i grunda vikar. Urin innehåller stora mängder kväve och fosfor och avföring dessutom även bakterier. Det är viktigt att båtfararna är medvetna om sin egen roll i övergödningsproblemet och kan agera preventivt genom att tömma båtens septiktank med hjälp av en sugtömningsanläggning.

Håll Skärgården Ren rf har sammanlagt cirka 30 sugtömningsanläggningar i Finlands vattenområden. Alla sugtömningsanläggningar och andra Sälle-tjänster som bidrar till att skona miljön hittar du på den mobilanpassade Sälle-kartan: sallekarta.fi.  

Det är önskvärt att alla som använder Sälle-tjänsterna också är medlemmar i föreningen, eftersom tjänsterna upprätthålls med hjälp av bland annat medlemsavgifterna. Bli medlem: hallskargardenren.fi/blimedlem.

Närmare uppgifter:


Aija Kaski

Verksamhetsledare, HSR rf
040 528 7145 

aija.kaski@pssry.fi