Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s alla servicefartyg har nu sjösatts. Underhållsarbetet vid Sälle-stationerna har inletts, för att var och en av oss ska kunna koppla av vid vattnen utan att belasta miljön. Läs mer om hur säsongen har inletts på de olika områdena.

Skärgårdshavet

Det första servicefartyget, M/S Roope, väcktes ur sin vinterdvala och kom i sjön redan i början av april. Fartyget har hand om cirka 50 Sälle-stationer i Skärgårdshavet. Fartyget inledde sin verksamhet från sin alldeles nya hemmahamn i Käldinge i Nagu. Käldinge erbjuder nu en ännu mer funktionell depå på ett mångsidigt och inhägnat område. De som håller Skärgårdshavet rent är bland andra skepparen Kari Lahtinen, däckspersonen Linda Johansson och Klaus Laine, som har börjat som ny däcksperson och skepparpraktikant. Utöver det normala underhållsarbetet kommer den inkommande sommaren för M/S Roopes del också att innehålla bl.a. den välkända skrotinsamlingen och skrotbåtsinsamlingen som ordnas i Skärgårdshavet i samarbete med Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Saimen

På Saimen gläder vi oss över HSR rf:s nya servicefartyg M/S Roope-Saimaa, som anskaffades förra sommaren. Underhållssäsongen i utfärdshamnarna inleds av fartygets nya befälhavare Pasi Vahtola och skeppare Timo Vorne, som är bekant sedan förra sommaren. Underhållssäsongen har nu kört igång och servicen i utfärdshamnarna öppnas för alla båtfarare och andra besökare i takt med att man besöker hamnarna.

– Vi väntar oss en livlig sommar. Det är intressant att se hur coronatiden har lett till en ökning i den inhemska turismen och i vilken utsträckning naturturismen bibehåller sin popularitet, funderar Eeva Taimisto, Håll Skärgården Ren rf:s distriktschef för Insjöfinland.

Päijänne

Päijännes servicefartyg M/S Roopetar kunde i år sjösättas först lite senare än vanligt på grund av isläget. I fartygsbesättningen jobbar även denna sommar de välbekanta skepparna Jouni Liukkonen och Harri Nieminen. Under vårens första servicebesök töms alla utedass i utfärdshamnarna, vedförråden och eventuella skador som uppkommit under vintern inspekteras, såsom vindfällen och isskador på bryggor.

Bottniska viken

Sist, men inte minst, har också det fartyg som opererar i Bottenviken fått komma i sjön. I slutet av förra sommaren blev det nödvändigt att ta servicefartyget M/S Roope-Botnia, som länge verkat i området, ur bruk. För att arbetet i området skulle kunna slutföras ersattes M/S Roope-Botnia med Roope-Saimaa II, det mindre av de två Saimen-fartygen. Även om fartyget i fråga inte är helt anpassat för förhållandena i Bottniska viken, kommer det att ha hand om skötseln av Sälle-stationerna i området även denna säsong. Roope-Saimaa II lotsas av det välkända radarparet Mikael och Emil Thodén.

Birkaland och Östra Finska viken

Utöver detta kommer Marko Kelokaski med båten Roopesteri i sommar stå för underhållet av Birkalands torrtoaletter och sugtömningsstationer. Sälle-tjänsterna i Östra Finska viken sköts av Jouni Kelkka med Pikku-Roope.

Dessutom utförs underhållsarbete inom alla områden också av HSR rf:s samarbetspartner och enskilda servicepersoner.

Utan medlemmar inga Sälle-tjänster.

Utan medlemmar skulle det heller inte finnas några Sälle-tjänster, eftersom tjänsterna finansieras med HSR rf:s medlemsavgifter. Därför hoppas vi att alla som rör sig till sjöss och använder Sälle-tjänsterna också skulle vara våra medlemmar. Om du ännu inte är medlem kan du gå med här. Välkommen att bli medlem!

Håll Skärgården Ren rf önskar alla ett rent nöje på vattnen!

Skepparna Jouni Liukkonen och Harri Nieminen sjösätter Päijännes servicefartyg M/S Roopetar.