Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf och Sydvästra Finlands Avfallsservice samlar återigen in skrotbåtar i Pargas och Kimitoöns skärgård i sommar. Man kan anmäla sin egen oanvändbara båt till insamlingen senast 31.7. Städningen av skrotbåtar från stränderna minskar bland annat mängden mikroplast som hamnar i havet.

– I somras samlade M/S Roope in nästan 50 oanvändbara båtar från öarna. Det är viktigt att få bort dessa båtar från skärgården, eftersom de skräpar ner vattendragen om de lämnas i naturen, berättar Katriina Murto, distriktschef vid HSR rf.

Målet är att hämta båtar som tagits ur bruk i samband med HSR rf:s sedvanliga avfallsinsamlingsrunda i området. Båtar hämtas endast från platser där landtransport av skrotbåtar inte är möjlig.

Det lönar sig att ordna gemensamma insamlingar av skrotbåtar

Sydvästra Finlands Avfallsservice debiterar en transport- och avfallshanteringsavgift för de insamlade båtarna. Transport- och avfallshanteringsavgiften för en upp till fem meter lång båt är totalt 150 euro.

Om mer än en båt hämtas från samma plats debiteras 75 euro per styck för de påföljande båtarna. Genom att anordna gemensamma insamlingar blir priset per båt alltså billigare. Om båtens längd överskrider fem meter läggs 15 euro per meter till priset. HSR rf:s medlemmar får 20 euro rabatt på avhämtningen.

– Vi uppmuntrar invånarna och stugägarna att samla sina skrotbåtar på hög. Det blir billigare och är det bästa för miljön, eftersom M/S Roope kan splocka upp flera båtar från samma plats, säger Murto.

Insamlingsområdet begränsas i öst till Storön i Kimitoön, i väst till Skiftet och i norr till Nådendals och Maskus skärgårdsområde. Avhämtningsplatsen bör vara tillgänglig via en vattenled som är minst 15 meter bred och 2,5 meter djup. Leden får inte begränsas av broar, kraftledningar eller dylikt som ligger lägre än nio meter från havsytan. HSR rf kommer att förhandskontrollera var de anmälda båtarna ska hämtas och meddelar om båten av någon anledning inte kan hämtas. Om båten kan hämtas får anmälaren en etikett med posten för att märka ut båten för insamling.

Skrotbåtarna återvinns

Skrotbåtarna hamnar på LSJH:s avfallscentral Toppå, där de krossas. Krosset går till energiutvinning. Metalldelarna som separeras från båtarna återvinns som material.

Man kan också själv transportera sin skrotbåt till en sorteringsstation. Under 4,5 meter långa glasfiber- eller ABS-plastbåtar tas emot vid alla LSJH:s sorteringsstationer, enligt prislistan för små avfallspartier av skrymmande brännbart avfall.

Vid avfallscentraler som har bilvåg tas under 4,5 meter långa båtar emot som grovavfall enligt prislistan för stora stora avfallspartier, på basen av båtens vikt (265 euro/t). Över 4,5 meter långa båtar tas endast emot vid Toppå avfallscentral i Åbo och vid Korvenmäki avfallscentral i Salo.

Anmäl din oanvändbara båt till insamlingen här, senast 31.7.2022: Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf:s (HSR rf) båtinsamling i Skärgårdshavet -22 (lyyti.fi)