Hoppa till innehållet

Ruisrock fortsätter det samarbete med Håll Skärgården Ren rf som redan blivit något av en tradition. Utöver det redan etablerade och välkända samarbetet kring renhållningen av stranden, utvidgas nu samarbetet i riktning mot en mer omfattande medelinsamling: i år styrs välgörenhetsavgifterna i anslutning till ackrediteringen till HSR rf:s verksamhet.

Samarbetet mellan Ruisrock och Håll Skärgården Ren rf utvidgas i år när Ruisrock styr de välgörenhetsavgifter som samlas in för ackrediteringen till stöd för föreningens verksamhet. HSR rf har ända sedan 1969 vidtagit konkreta åtgärder för en renare havs- och insjömiljö och förmedling av information är en viktig del av föreningens arbete.

I år styrs Ruisrocks välgörenhetsavgifter till utvecklandet av Snygg Beach-fadderskoleverksamheten. Fadderskoleprogrammet erbjuder alla barn och unga en jämlik möjlighet att lära sig förstå vattenmiljön och en färdig kanal för att stärka deras relation till naturen. Genom att bygga upp de kommande generationernas förhållande till naturen skyddar man vattennaturen på lång sikt.

Dessutom arbetar Ruisrock och Håll Skärgården Ren rf med förenade krafter för att hålla Runsala rent. Föreningens talkodeltagare städar upp stranden i Runsala under evenemanget och panterna för alla flaskor som talkodeltagarna samlar in går till att stödja föreningens verksamhet. Dessutom åker HSR rf:s skräpuppsamlingsbåt Roska-Roope runt och städar upp i vattnet i närheten av stranden under hela evenemanget. Samarbetet får också en fortsättning senare under hösten, när Ruisrock och HSR rf förenar sina krafter under det traditionella Snygg Beach-städtalkot på stranden i Runsala, dit alla är välkomna.