Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s årsmöte hölls i år i hybridform den 5 april. På mötet fattades beslut om en höjning av medlemsavgiften och styrelsen fick en ny medlem.

Håll Skärgården Ren rf:s årsmöte, som är öppet för alla medlemmar, ordnades i Helsingfors på Nyländska Jaktklubbens seglingscenter på Björkholmen den 5 april. Det var också möjligt att delta i mötet på distans.

På mötet beslöts att medlemsavgiften för 2023 är 50 euro. Föreningens medlemsavgift har i årtal hållits på en mycket låg nivå, men de ökade bränslekostnaderna samt Sälle-tjänsternas höga användningsgrad kräver en höjning av medlemsavgiften för att föreningens verksamhet och kvaliteten på tjänsterna ska kunna garanteras. 

Årsmötet fastställde bokslutet och beviljade styrelsen och de andra redovisningsskyldiga ansvarsfrihet. Årsmötet godkände årsberättelsen för 2021. På årsmötet diskuterades även det här årets verksamhet. De största helheterna utgörs här av förnyandet av materielen i Bottniska viken, det mångsidiga utvecklandet av det miljöfostrande arbetet samt den uppdaterade hanteringen av kundrelationerna.

Årsmötet fastställde antalet medlemmar i HSR rf:s styrelse till åtta. Styrelsemedlemmarna Veli-Pekka Manninen, Niklas Rosvall, Katja Rytkönen och Topiantti Äikäs, som stod i tur att avgå, invaldes i den nya styrelsen för perioden 2022–2024. Som en ny åttonde medlem invaldes Jan Jansson från Kuopio. Bengt Westerholm fortsätter som styrelsens ordförande. Övriga medlemmar av styrelsen är Jan-Erik Karlsson och Lars Ingvall.

Efter att mötet hade avslutats presenterade John Blässar rodd- och medelanskaffningsprojektet Two Rowing Finns, och berättade om deras rodd över Atlantiska oceanen.