Hoppa till innehållet

Ålandsbankens Östersjöprojekt stöder Håll Skärgården Ren rf:s Snygg Beach-fadderskoleprogram med 90 000 euro. Summan fördelas över tre år och gör det möjligt att utveckla fadderskoleprogrammet och ge det en större spridning. För närvarande finns det över 30 Snygg Beach-fadderskolor och den nordligaste av dem ligger i Rovaniemi.

”Stödet till fadderskoleprogrammet är ett stöd till Finlands barn. Med hjälp av Ålandsbanken kan vi ge programmet ännu större spridning och satsa allt mer på den regionala verksamheten. Snygg Beach-fadderskoleprogrammet är ännu ganska nytt, men under den tid vi får stödet från Östersjösprojektet kommer vi att jobba för att programmet ska bli bekant för allt fler skolor i Finland”, berättar Pinja Harjunpää, som är koordinator för Snygg Beach-fadderskoleprogrammet. 

Fadderskoleprogrammet Snygg Beach är gratis och riktar sig till alla årskurser i den grundläggande utbildningen. I programmet väljer skolan ut en egen fadderstrand där man städar och plockar skräp två gånger per år. På så sätt har skolan möjlighet att åskådliggöra förändringar i miljöns tillstånd, och dessutom inrapporteras också antalet ihopsamlade skräp och vilken typ av skräp det rör sig om till Håll Skärgården Ren rf, som på så sätt får värdefull information om nedskräpningen av stränderna. Utöver detta får skolan tillgång till heltäckande uppgiftsmaterial som ger den teoretiska grunden för arbetet. Materialet är anpassat för de olika årskurserna och följer läroplanen. Ämnen som behandlas är bl.a. återvinning av avfall, hur skräp tar sig ut i vattnet samt nedskräpningens orsaker och följder. Utöver skolklasser kan även andra grupper, såsom scoutkårer och naturskolegrupper, gå med i programmet. 
 
Fadderskoleprogrammet är en del av Snygg Beach, det talkobaserade strandstädningsprogram som HSR rf startade 2014. Vem som helst kan delta i Snygg Beach genom att ordna sitt eget strandstädningstalko på stranden av vilket som helst vattendrag under den snöfria delen av året. Utöver själva städningen rapporterar man dessutom in det insamlade skräpet till Snygg Beach-programmet för att Håll Skärgården Ren ska få värdefull information om vilka typer av skräp det rör sig om och kunna ingripa i nedskräpningsproblemet redan vid källan.  

Snygg Beach: snyggbeach.fi

Östersjöprojektet: ostersjoprojektet.fi

Närmare uppgifter: 

Pinja Harjunpää 
Snygg Beach-fadderskolekoordinator 
040 128 6512 
pinja.harjunpaa@pssry.fi