Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf har utökats med nya professionella medarbetare som ansvarar för medlems-, ekonomi- och personalfrågor samt för kommunikationen.

Linda Fagerström är ny medlemsansvarig vid Håll Skärgården Ren rf. Det är Linda man kan vända sig till i alla medlemsärenden. Linda är tvåspråkig och med henne kan man uträtta ärenden på både finska och svenska. Linda är ekonomie magister till sin utbildning och hon har stor erfarenhet av bland annat marknadsföring.

Jag är väldigt stolt över att få arbeta vid Håll Skärgården Ren rf. Var och en av HSR rf:s medlemmar bidrar med sin insats till att våra vattendrag och vår skärgård mår bra och därför vill jag ge dem så god betjäning som möjligt. Min önskan är att vi skulle få så många som möjligt att inse hur viktigt det är att stödja och främja det här arbetet. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket!”, berättar Linda.

Rasmus Karlsson har börjat som ekonomi- och personalansvarig och ersätter Merelle Ahlman, som efter nästan tio år övergår i en ny arbetsgivares tjänst. Rasmus har tidigare arbetat bland annat som projektchef inom ett projekt kring gästhamnar. Till sin utbildning är han politices magister. Också Rasmus kan man kontakta på både finska och svenska.

”Jag är väldigt ivrig över möjligheten att få jobba för Håll Skärgården Ren rf. Föreningen arbetar för att havet, skärgården och insjöarna också i framtiden ska vara lockande platser för alla arter som lever där, också för människorna”, säger Rasmus.

Till HSR rf:s nya kommunikationschef har valts Veera Säilä. Den förra kommunikationschefen Nora Forsman övergick efter elva år vid HSR rf till nya uppgifter. Veera har flera års erfarenhet av att arbeta i föreningen, eftersom hon tidigare har arbetat som HSR rf:s informatör och medelanskaffningschef. Veera är ett gediget kommunikationsproffs och till sin utbildning är hon Bachelor of Arts och medianom.

”Jag ser med glädje fram emot att arbetet som kommunikationschef ska ge nya utmaningar och påverkansmöjligheter inom den för mig så kära miljökommunikationen. Jag upplever också att jag har mycket att tillföra vårt starka och motiverade kommunikationsteam, med förenade krafter ger vi föreningens viktiga arbete synlighet”, berättar Veera.

Kontaktuppgifterna till Linda, Rasmus och Veera hittar du här.