Hoppa till innehållet

Vi har ändrat vår medlemsfakturering så att fakturan för årets medlemsavgift sänds ut i januari. Medlemsmaterialet, dvs. arket med Sälle-klistermärken och tidningen Sälle, kommer med posten i april.

Medlemsavgifterna utgör en betydande del av HSR rf:s finansiering och de är i nyckelposition då vi planerar vår verksamhet. Medlemsavgiften ger rätt till medlemsmaterialet och därför är det viktigt att vi får in avgifterna i tid. Medlemsavgiften för 2022 är 35 euro. 

Om du har frågor om medlemskapet kan du också kontakta oss per e-post till info@pssry.fi eller per telefon (02) 274 550.
Ditt stöd är värdefullt för oss, tack! Medlemsavgifterna möjliggör vårt mångsidiga arbete för att hålla skärgårds- och insjönaturen ren.

Vill du i fortsättningen ha medlemsfakturan per e-post?

Om du i stället för en pappersfaktura vill ha fakturan till din e-post kan du uppge din e-postadress här. Kom ihåg att kryssa för ”ja” vid punkten ”Jag vill ha fakturor via e-post”. På samma blankett kan du också göra adressförändring så att medlemsposten hittar fram.

Till blanketten.