Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s Snygg Beach-fadderskoleprogram är ett av de fem ändamål som i år får motta Partioaittas Miljöbonus. Donationsmedlen används för att utveckla Snygg Beach-programmet för fadderskolor och att göra det mer utbrett. För närvarande finns det 30 fadderskolor.

– Vi är tacksamma över att medlemmarna i Partioaittas 365-klubb har ansett att vår miljöfostrande verksamhet med fokus på Finlands hav, sjöar och vattendrag är viktig och värd att understödja. Vi vill att alla barn och unga i Finland, oavsett deras utgångspunkter, ska få möjlighet att lära sig om och förstå vattennaturen och vi vill erbjuda en färdig kanal för att stärka deras relation till naturen, säger HSR rf:s programchef Julia Jännäri.

Miljöbonusen baserar sig på summan av alla inköp gjorda av medlemmarna i Partioaittas kundklubb 365, varav 1 % styrs till donationssumman. Den insamlade summan fördelas mellan fem olika ändamål. De övriga ändamålen som stöds, förutom HSR rf:s Snygg Beach-program, är Stiftelsen för naturarvet, Centralförbundet för Mental Hälsa, Finlands naturskyddsförbund och Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.

Ökad skräpmedvetenhet genom strandstädningstalkon 

Fadderskolprogrammet Snygg Beach är gratis och riktar sig till alla årskurser i den grundläggande utbildningen. I programmet väljer skolan ut en egen fadderstrand där man med ett halvårs intervall städar och plockar skräp. Antalet ihopsamlade skräp och vilken typ av skräp det rör sig om inrapporteras till HSR rf, som på så sätt får värdefull information om nedskräpningen av stränderna. Utöver detta får skolan tillgång till heltäckande uppgiftsmaterial som ger den teoretiska grunden för arbetet. Materialet är anpassat för de olika årskurserna och följer läroplanen. Ämnen som behandlas är bl.a. återvinning av avfall, hur skräp tar sig ut i vattnet samt nedskräpningens orsaker och följder. 

Utöver skolklasser kan även andra grupper, såsom scoutkårer och naturskolegrupper, gå med i programmet.
Fadderskoleprogrammet är en del av Snygg Beach, det talkobaserade strandstädningsprogram som HSR rf startade 2014. Vem som helst kan delta i Snygg Beach genom att ordna sitt eget strandstädningstalko på vilken som helst strand efter att snön smält bort. Läs mer på snyggbeach.fi.

Närmare information:

Julia Jännäri
Programchef, Håll Skärgården Ren rf, 
040 455 7251
julia.jannari@pssry.fi