Hoppa till innehållet

Cigarettfimpar är världens vanligaste skräp. Årligen slängs uppskattningsvis 4,5 miljarder fimpar i miljön, och en stor del av dem spolas så småningom ut i vattendragen. Håll Skärgården Ren rf vill belysa vattendragens status genom en slagkraftig kampanj för miljöfostran, där en enorm fisk byggs upp av tusentals fimpar. Syftet med kampanjen är att sprida information om ett allvarligt problem som kan leda till att fimpfiskar hamnar på våra tallrikar.

Effekterna av cigarettfimpar som slängts på marken kan nå ända till våra tallrikar. En fimp som slängts på gatan förs i många fall med vinden och med regn- och smältvatten till våra sjöar, åar och ut i havet, där de gifter som frigörs kan förorena hundratals liter vatten omkring sig. Cigarettfimpar förmultnar inte, utan bryts ner till mikroplaster som kan hamna i matsmältningskanalen hos fiskar och på det sättet till slut nå våra middagsbord.

Kampanjen drivs av Håll Skärgården Ren rf, en riksomfattande miljöorganisation för alla som rör sig till sjöss. Organisationen arbetar för att hålla Finlands havsområden, insjöar, skärgård och stränder rena. Utöver konkret miljövård ägnar sig organisationen åt miljökommunikation och miljöprojekt.

”Naturen är ingen askkopp. Det är tyvärr vanligt att slänga fimpar på marken, och det är möjligt att det är mer socialt accepterat än annan nedskräpning. Det är särskilt vanligt att fimpar slängs i gatubrunnar, där de på de flesta ställen inte filtreras bort utan i stället färdas till närmaste vattendrag. Människor är inte nödvändigtvis medvetna om att fimparna skadar miljön, därför är det viktigt med mer information”, förklarar Julia Jännäri, programchef på Håll Skärgården Ren rf.

Fisken som byggs upp av fimpar åskådliggör fenomenets skadliga verkan för både miljö och människor. Målet med kampanjen är att öka kunskapen om fenomenet och få människor att stanna upp och tänka på var de slänger sina fimpar.

”Kampanjen är ett sätt att visualisera problemet och göra människor uppmärksamma på det. Vi hoppas att den ska väcka känslor och få människor att ända sitt beteende, så att cigarettfimpar inte längre hamnar i naturen. Kampanjen är en påminnelse om att effekterna av fimpar som slängs på marken kan beröra oss alla”, tillägger Jännäri.

Källor:

Jake Rubenstein, Tiny but deadly: Cigarette butts are the most commonly polluted plastic, 2020

Araújo & Costa, A critical review of the issue of cigarette butt pollution in coastal environments, 2019

Europaparlamentet: Förbjud ”slit-och-slängplast” – Europaparlamentet röstar ja till lagförslag. 2018.

Tilläggsinformation:

Julia Jännäri
Programchef
Håll Skärgården Ren rf
040 455 7251
julia.jannari@pssry.fi