Hoppa till innehållet

Det finns fyra julpaket av olika storlek, så ditt företag kan välja det som passar just er bäst. Varje paket inkluderar ett elektroniskt julkort som ni kan använda för att önska era samarbetspartner god jul och samtidigt berätta om ert värdefulla stöd till gagn för vattendragen.

Företagens juldonationer till Håll Skärgården Ren rf används för vårt konkreta arbete för havs- och insjönaturens välmående. Med hjälp av juldonationerna håller vi stränderna och vattnen fria från skräp och vi arbetar för allt vad vi är värda för att vi alla ska kunna röra oss på vattnen på ett hållbart sätt.

Juldonationspaket

250–499 euro 

500–1999 euro

2000–4999 euro 

5000 euro– 

Vad används donationerna för?

Vi vid Håll Skärgården Ren rf möjliggör ett ansvarsfullt båt- och friluftsliv vid vattnen i Finland. Vid kusterna och på insjöarna erbjuder vi avfallshantering, utedass, diskplatser och ved samt flytande sugtömningsstationer för båtfararna. Vi sköter underhåll och städning i utfärdshamnarna och reparerar skadade konstruktioner, såsom bryggor.

Vi håller stränderna rena. Vi forskar i nedskräpningen av vattendragen och har inrättat Snygg Beach, ett riksomfattande talkoprogram för strandstädning. Inom Snygg Beach-fadderskoleprogrammet kan barn och unga genom hela grundskolan få lära sig om våra vattendrag och om hur vi kan minska nedskräpningen.

Vi deltar i verkningsfulla miljöprojekt där vi främjar ett ansvarsfullt rekreationsbruk av vattendragen. Våra favoritteman är bl.a. ett giftfritt båtliv och hur övergödningen kan minskas lokalt.

Du kan läsa mer om vår mångsidiga verksamhet här.