Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s underhåll av utfärdshamnarna i Päijänne har avslutats för säsongen och servicefartyget m/s Roopetar har tagits upp för vinterförvaring. Sommaren präglades av grundläggande underhåll och reparationer i utfärdshamnarna samt av sommarevenemang.

Päijänne Rekreationsområdesförenings utfärdshamnar i Päijänne hade många besökare denna sommar. Den inhemska turismen har fått sig en skjuts av pandemin och det här återspeglas i form av ökade avfallsmängder och mer jobb med vedförsörjningen. 

”Underhållssäsongen på Päijänne avlöpte väl, även om det var mycket arbete. Under den andra pandemisommaren var begränsningarna färre än under den första, så basturna i utfärdshamnarna eldades igen”, berättar Håll Skärgården Ren rf:s distriktschef för Insjöfinland Eeva Taimisto.

HSR rf har hand om underhållet i utfärdshamnar i hela Päijänneområdet. Arbetsfältet sträcker sig ända från Norra Päijänne till Kalkis och Vesijärvi. På grund av de långa avstånden gör man en vecka långa serviceturer i taget. När en vedlast lastas ombord på M/S Roopetars däck i hemmahamnen i Säynätsalo, fördelas den mellan många utfärdshamnar som ligger längs samma rutt. I hamnarna kontrollerar vi också skicket på byggnaderna, reparerar konstruktioner som gått sönder, städar och underhåller utedassen och plockar med oss avfallet från sopstationerna.

”I sommar har vi t.ex. förnyat bastun och grilltaket på Kalasaari och bryggan på Vuorissalo, som slogs sönder i en storm”, sammanfattar M/S Roopetars befälhavare Jouni Liukkonen de reparationer som utförts, och fortsätter: ”Trots att sommarens långvariga varning för skogsbrand och värmeböljan bidrog till att minska eldandet var vedåtgången på öarna i stort sett densamma som tidigare somrar.”

Sommaren gav också evenemangsarrangörerna möjligheter att ordna utomhusevenemang. I början av juli deltog M/S Roopetar med besättning i festligheterna med anledning av Vääksy kanals 150-årsjubileum tillsammans med båtklubbarna, polisen och sjöräddarna i Södra Päijänne. Den evenemangsspäckade dagen kröntes med en högtidlig eskader i Vääksy kanal. M/S Roopetar deltog också i Päijänne-rodden som underhålls- och säkerhetsfartyg och dessutom bjöd man under sommaren in samarbetspartner som fick bekanta sig med verksamheten.

”Det var jätteroligt att M/S Roopetar med besättning denna sommar kunde delta i olika sommarevenemang och presentera vår verksamhet”, säger Eeva Taimisto.

När underhållssäsongen nu har avslutats i utfärdshamnarna är det viktigt att komma ihåg att sopstationerna inte längre är i bruk och att använda sparsamt med ved under vintern så att den räcker till alla som behöver ända fram till våren. 

Närmare information:

Eeva Taimisto
Distriktschef
Håll Skärgården Ren rf, 
Verksamhetsområdet för Insjöfinland
tfn 0400 555 098
eeva.taimisto@pssry.fi