Hoppa till innehållet

Håll Skärgården Ren rf:s underhållsarbete i Saimens utfärdshamnar har avslutats för i år. M/S Roope-Saimaa har flyttats i vinterförvar och servicepersonalen får snart en välförtjänt paus.

Underhållsarbetet i utfärdshamnarna i Saimens verksamhetsområde präglades denna sommar av anskaffningen av ett nytt och större servicefartyg. M/S Roope-Saimaa har visat sig vara mycket lämplig med tanke på förhållandena på Saimen: bogrampen är lång, lyftkranen har tillräcklig kapacitet och fartyget har rikligt med lastutrymme.

 
– Säsongens höjdpunkt var att Saimens nya servicefartyg blev klart. Förhoppningsvis kommer föreningen också i fortsättningen att ses som en betydelsefull aktör när det gäller att möjliggöra och främja vattenturismen på Saimen, för vårt miljövårdande jobb innebär också just det, konstaterar Eeva Taimisto, distriktschef för Insjöfinland.

Hetta och utmaningar

Sommaren har varit varm och solig, vilket syns i det ökade antalet människor som rör sig på vattnen. Utfärdshamnarna har varit i flitig användning, vilket har inneburit mycket arbete med underhåll och service.
– Den ökning av den inhemska turismen som pandemin gett upphov till och som fick sin start i fjol har också synts på vattnen. Det var ett stort antal besökare i utfärdshamnarna och mycket underhållsarbete. Säsongen har inneburit utmaningar men också fört mycket gott med sig, så ett stort tack till alla som gjort underhållsarbete på Vuoksens vattenområde, säger Eeva Taimisto.
Från april till början av oktober har Skärgården Ren rf hand om cirka hundra utfärdshamnar i Vuoksens vattenområde. Hamnarna ägs av olika kommuner, städer, rekreationsområdesföreningar och en rekreationsområdesstiftelse. Föreningens eget servicefartyg M/S Roope-Saimaa sköter underhållet på Saimen och i synnerhet på södra Saimen. Dessutom har föreningen ingått avtal med servicepersoner ända bort i Kallavesi och Pielinen.
– Det är tillåtet att gå i land i utfärdshamnarna också efter att säsongen avslutats, men man måste komma ihåg att sopstationerna inte är i bruk och att använda sparsamt med ved under vintern, påminner Eeva Taimisto.

Närmare information:


Eeva Taimisto
Distriktschef

Håll Skärgården Ren rf, 
Verksamhetsområdet för Insjöfinland
tfn 0400 555 098
eeva.taimisto@pssry.fi