Hoppa till innehållet

Utfärdshamnarna utgör besöksmål i närnaturen för de lokalt bosatta och även fritidsboende och alla som rör sig i naturen och till sjöss har tillgång till dem. Utfärdshamnarna i Saimen är till åren komna och på sina håll har deras skick hunnit bli väldigt dåligt, rentav till den grad att de inte längre är säkra att använda. De utfärdshamnar som nu kartläggs är sammanlagt 37 till antalet.

Ändamålsenliga utfärdshamnar stöder en aktiv livsstil och gemenskap, vilket i sin tur främjar hälsa och välmående. De erbjuder högklassiga fritidstjänster och -strukturer samt gör Saimenturismen mer attraktiv. Utfärdshamnarnas placering och existens har tryggats i landskaps- och kommunplanerna. Med hjälp av det pågående beredningsprojektet vill man säkerställa att utfärdshamnarna fortsättningsvis finns med i planerna och i ett eventuellt fortsatt projekt är avsikten att de ska göras mer användarvänliga och trygga samt även mer kända genom en gemensam profil.

I beredningsprojektet för iståndsättningen och renoveringen av Saimens utfärdshamnar deltar S:t Michel, Juva, Puumala, Sulkava och Nyslott. Projektet genomförs av Håll Skärgården Ren rf. Denna roll är naturlig för HSR rf som är en allmännyttig förening med ett verksamhetsfält som sträcker sig över kommungränserna. 

Från beredning till åtgärder

Jouni Liukkonen, som är teknisk projektchef för projektet, har under sommarens lopp kartlagt utfärdshamnarna tillsammans med den tekniska experten Harri Nieminen. Man har gjort besök i hamnarna, noterat deras nuvarande skick, hur konstruktionerna ligger i terrängen, fotograferat och dokumenterat vilka brister som finns samt förnyelse- och utvecklingsbehoven. Dessutom görs en presentation om användningen och upprätthållandet av objekten ur ett turism- och rekreationsanvändningsperspektiv.
– Efter beredningsprojektet är det viktigt att få hamnarna i ändamålsenligt och tryggt skick. Ännu viktigare är att utöver det regelbundna hamnunderhållet säkerställa att konstruktionerna också underhålls efter att de har reparerats så att det inte igen med åren uppkommer en orimlig renoveringsskuld, konstaterar Jouni Liukkonen.
Beredningsprojektet finansieras med anslag från Södra Savolax landskapsförbund för självständig utveckling i landskapet samt de medverkande kommunernas och HSR rf:s egna finansieringsandelar. Beredningsprojektet inleddes i maj och pågår till utgången av 2021.