Hoppa till innehållet

Ruisrock och miljöorganisationen Håll Skärgården Ren rf anordnar ett öppet Snygg Beach-talko i Runsala folkpark lördagen den 4 september kl. 12–15. På grund av coronapandemin har någon festival inte kunnat ordnas på två år, men trots det är det viktigt att se till att Folkparken hålls städad och vattnet fritt från skräp.

Till de mest typiska skräpsorterna på Folkparkens strand hör cigarettfimpar, oidentifierade plastbitar, plastkorkar och -omslag samt engångsbestick. På Runsalas stränder hamnar mycket skräp som transporteras med Aura å från staden och sådant som hör ihop med rekreationsbruket av stranden. 

”Det är fint att vårt samarbete med Ruisrock fortsättningsvis är starkt trots de utmaningar som coronatiden har medfört. Att vi nu återvänder till Folkparken i städtalkots tecken visar att festivalorganisationen har en genuin vilja att hjälpa oss att ta hand om evenemangsområdet. Samarbeten av den här typen är värdefulla både för oss och vattendragen, berättar HSR rf:s programchef Julia Jännäri.

Också Ruisrock gläder sig över det fortsatta samarbetet och möjligheten att hålla den unika naturen på Runsala fri från skräp.

”Vi är glada över att igen få komma tillbaka till Runsalas stränder som är så viktiga för oss. På grund av coronan blev både festivalen och talkot tyvärr inställda förra året, men i år kommer den gamla bekanta Snygg Beach-talkodagen att kunna ordnas i Folkparken. Genom att ordna städtalkot vill vi bidra till att Ruisrocks unika evenemangsplats ska bevara sin mångfald och naturskönhet, berättar Ruisrocks ansvariga producent Piia Lääveri.

Förhandsanmäl dig till städtalkot

På grund av coronabegränsningarna har deltagarantalet begränsats till 50 personer, och vi önskar att man förhandsanmäler sig. Talkot ordnas hälsosäkert och med iakttagande av anvisningarna för ordnande av coronasäkra evenemang. På talkot rör man sig antingen ensam eller tillsammans med sitt eget gäng och håller avstånd. Och du kommer väl ihåg att stanna hemma om du känner dig sjuk.

På talkot samlar vi inte bara strandskräp utan också information om mängden och typen av upphittat skräp med hjälp av mobilappen Snygg Beach, där det insamlade skräpet bokförs. Appen kan laddas ner från Google Play och App Store. Genom rapportering kan man förhindra nedskräpningen av vattendragen redan vid källorna genom t.ex. utökad miljökommunikation.

HSR rf:s eldrivna skräpuppsamlingsbåt Roska-Roope deltar också i talkot och samlar ihop skräp som flyter vid vattenytan framför Folkparken.

Anmäl dig till Snygg Beach-talkot på Runsala här.

Till Facebook-evenemanget.

Närmare information:

Julia Jännäri
Programchef / Håll Skärgården Ren rf
tfn 040 455 7251
julia.jannari@pssry.fi

Piia Lääveri
Ruisrocks ansvariga producent
tfn 040 719 9169

piia.laaveri@pssry.fi