Hoppa till innehållet

HSR rf deltar på många olika sätt i Östersjödagen den 26 augusti: vi diskuterar, guidar och sporrar människor i Åbo, Helsingfors och på distans.

Östersjödagen är en årlig festdag för att fira havet som har lanserats av John Nurminens Stiftelse. Syftet med dagen är att inspirera oss alla att njuta av vårt unika hemhav och att göra konkreta gärningar för dess bästa. Avsikten är inte bara att fira Östersjön, utan också att öka kunskapen om havets mångskiftande natur, kultur och historia.

Håll Skärgården Ren rf:s program under Östersjödagen:

Delta på distans: Webbinariet Oljeläckage och bekämpningen av marint skräp längs Östersjöns kust kl. 16–17.15

I webbinariet deltar Håll Skärgården Ren rf, Egentliga Finlands räddningsverk, Finlands Röda Kors, WWF Finland, Åbo universitet, Uleåborgs universitet samt OIL SPILL och projektet POPCORN. Välkommen att lyssna på intressanta debattinlägg om hoten mot Östersjön och hur de kan bekämpas.

Närmare information här

Evenemang i Åbo: Paneldebatt: Klimataktion för en renare natur

Paneldebatten ordnas framför Forum Marinum kl. 19.30–20.15. I paneldebatten medverkar verksamhetsledare Aija Kaski (Håll Skärgården Ren rf), hållbarhetschef Dani Lindberg (Viking Line Ab) och filmproducenten och regissören Marko Röhr.

Närmare information här

Välkommen med på Östersjöäventyr på Högholmen kl. 10–14

Östersjöäventyret på Högholmen är en programdag för skolor som arrangeras på torsdagen av Baltic Sea Action Group (BSAG), Håll Skärgården Ren rf och Högholmens djurpark. Evenemanget anordnas nu för andra gången på Högholmen.

Yoga för Östersjön

Yoganni ordnar även i år en Östersjöyoga-timme till förmån för Östersjön i Slottsparken i Åbo kl. 16.45–17.45. Deltagaravgiften på 10 euro doneras direkt till Håll Skärgården Ren rf. ”Vi får mycket från havet, men nu är det dags att ge något tillbaka!”

Närmare information här

Kasta inte skräp på gatan – det kan hamna i närmaste vattendrag

Håll Skärgården Ren rf:s kommunikationskampanj Magknip av plast har planerats så att den genomförs under samma vecka som Östersjödagen. Under kampanjen klistras färgglada och iögonfallande dekaler på städernas gatubrunnar under tiden 16–30.8.

Kampanjen ökar medvetenheten om hur skräp tar sig ut i vattendragen och betonar konsumentens egna möjligheter att motverka problemet. Man ska inte kasta skräp på gatan eller i en gatubrunn, eftersom det därifrån kan färdas direkt ut i närmaste vattendrag. Kampanjen ordnas nu för tredje gången. I år kan man se klistermärksprydda gatubrunnar i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Grankulla, Lahtis, Raumo, Åbo, Vasa och Vanda. Dessutom försågs gatubrunnarna i Nyslott med klistermärken redan tidigare i sommar.