Hoppa till innehållet

Genom att sortera hemmets avfall kan vi påverka Östersjöns tillstånd. Under sommarturnén Sortera havet rent får hushållen råd om avfallssortering för att minska nedskräpningen av våra vattendrag. Finlands Förpackningsåtervinnig RINKI Ab, Finlands svenska Marthaförbund och Håll Skärgården Ren rf organiserar en gemensam rådgivningsturné längs kusten under sommaren. 

Sommarturnén fotsätter i Pargas, vid Rinki-Ekopunkt vid K-Supermarket Reimar 27.8. kl. 14–18.

Största delen av finländarna bor på Östersjöns avrinningsområde och vi har alla har ett ansvar för dess välmående.Valenvi gör ivardagen har en stor betydelse för havets tillstånd.Ett av de största hoten mot Östersjön är klimatförändringen och genom att sortera sitt avfall kan vi minskavårt eget koldioxidavtryck. 

”Att sortera och återvinna är en del av konsumtionscykeln. När vi återvinner förpackningarfår vi bra material för nya produkter och förpackningar.Det sparar på naturresurser eftersom det minskar behovet avnyproducerat material”,sägerHeli Satuli Rinkiskommunikationschef. 

”Tidvis uppstår hushållsavfall som är lite mer sällsynt eller skrymmande, det vill säga sånt som inte hör hemma vid ekopunkten. Då ska man styra kosan mot en av Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler eller sorteringsstationer, det finns tre stycken av de senare i Pargas skärgård. Utöver dem betjänar Rauhala avfallscentral i närheten av Pargas centrum. LSJH:s sorteringsstationer och avfallscentraler betjänar alla invånare och sommargäster året runt, med undantag för Utö sorteringsstation som har stängt från september till januari. Särskilt under semestersäsongen ökar belastningen på ekopunkterna. Då är det en bra idé att utnyttja avfallscentralernas och sorteringsstationernas återvinningstjänster istället, för det förebygger överfyllda ekopunkter”, tipsar miljörådgivare Lotta Salminen från LSJH.

Turnén uppmärksammar ävennedskräpning av vattendrag och tipsar om hurvi genomenkla val i vardagenkanförebygga nedskräpning. 

”Nedskräpningenav hav och vattendrag är ettglobalt problem som ävenberörFinland. Största delen av alltskräp i vattendragen består av plaster.Skräpetpå stranden kan ha färdatsen lång väg. Det transporteras ofta med hjälp av vind, regn och flödande vatten. Särskiltpå stränder i närhetenav städer kommer skräpet ofta från snabbmat ochtyder på enengångsanvändningskultur”, berättarJuliaJännärisom ansvarar för HSR rf:s programSnygg Beach. 

”Redan då vi gör köpbesluti butiken kan vi undvika att skräp och giftiga kemikalier hamnar i vattnet”, säger Roosa Mikkola som jobbar på Marthaförbundets projekt Östersjön 2.0. 

Under evenemangen delas det ut sopsorteringskassar ocharrangörerna berättar om vilken typ av skräp somhittas på stränderna. 

Evenemang: 

Ekenäs Rinki-Ekopunkt vid K-Supermarket Popsi 2.7.kl. 11–15

Pargas Rinki-Ekopunkt vid K-Supermarket Reimar 27.8. kl. 14–18

Fiskmarknaden iKotka, oktober 

 

Turnéns evenemang ordnas ifallcoronarestriktionernatillåter.